Anunt

Biroul de Prestatii Sociale pentru Persoane cu Handicap reprezinta biroul tehnic de acordare a drepturilor sub forma de prestatii sociale, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru persoanele cu dizabilitati (adulti si copii), cu domiciliul in judetul Bacau.

Dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se acorda la cerere (Formulare) persoanelor cu handicap, pe baza actelor doveditoare, pe perioada valabilitatii documentului care atesta incadrarea in grad de handicap.

Cererea pentru acordarea prestatiilor sociale se inregistreaza la sediul DGASPC Bacau, str. Marasesti, nr.13.

Plata prestatiilor sociale (in sensul de constituire a dreptului) se face incepind cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare incetarii dreptului la prestatia sociala respectiva.

In situatia expirarii termenului de valabilitate al documentelor de identitate ale persoanelor cu handicap sau a reprezentantilor acestora, in conformitate cu prevederile legale, se suspenda plata prestatiilor sociale pentru persoanele incadrate intr-un grad de handicap (sume reprezentand indemnizatia de handicap si bugetul complementar).

A. Categorii de beneficiari:

 • Adultii si copiii cu handicap, cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta in judetul Bacau;
 • Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap;

B. Servicii oferite beneficiarilor

 • Sunt oferite, la cerere, informatii in legatura cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Prelucrarea documentatiei necesare si punerea in plata a dosarelor persoanelor cu handicap aflate in familii, pentru drepturile stabilite de legislatia in vigoare, si emiterea Deciziilor de acordare a drepturilor;
 • Intocmirea formelor pentru achitarea prin banca sau prin mandat postal a drepturilor banesti returnate de Posta ca fiind neachitate beneficiarilor persoane cu handicap;
 • Emiterea Adeverintelor pentru ridicarea de catre mostenitori a drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap decedate;
 • Preluarea documentatiei necesare in vederea emiterii Adeverintei privind angajamentul de plata a dobanzii la creditele contractate de persoanele cu handicap pentru achizitionarea unui autoturism sau pentru adaptarea locuintei la nevoile specifice handicapului, si emiterea acestei Adeverinte;
 • Preluarea documentatiei si intocmirea Contractului de plata a dobanzii la creditele contractate de persoanele cu handicap pentru achizitionarea unui autoturism sau pentru adaptarea locuintei la nevoile specifice handicapului;
 • Plata dobanzilor lunare la creditele persoanelor cu handicap contractate pentru achizitionarea unui autoturism sau pentru adaptarea locuintei la nevoile specifice handicapului;

C. Prestatii sociale cuvenite persoanelor cu handicap:

C.1. Categorii de prestatii sociale cuvenite persoanelor cu handicap:

Indemnizatia pentru gradul grav sau accentuat de handicap se acorda persoanelor majore incadrate in gradul I (grav) sau II (accentuat) de handicap conform Certificatului de incadrare sau reprezentantilor legali ai acestora (tutori, curatori). Valoarea acestor prestatii se stabileste prin Hotarare de Guvern.

Bugetele personale complementare se acorda tuturor persoanelor incadrate in gradul I (grav), II (accentuat) sau III (mediu) de handicap conform Certificatului de incadrare sau reprezentantilor legali ai acestora. Valoarea acestor prestatii se stabileste prin Hotarare de Guvern. De bugetul personal complementar, beneficiaza familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere.

Alocatia lunara de hrana se acorda copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA si este calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, numai pe perioada in care este ingrijit in familie.

Indemnizatia de insotitor nevazator se acorda persoanelor majore incadrate in gradul I (grav) de handicap care au specificat pe Certificatul de incadrare mentiunea „cu insotitor” si care au in acelasi timp codul 4 de handicap sau reprezentantilor legali ai acestora (tutori, curatori).

Valoarea acesteia, asa cum este prevazuta in lege, este in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi.

C.2. Cuantum prestatii sociale:

A. Pentru persoanele cu handicap adulte care se acorda prin DGASPC:
 • a)Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:
  • 325 lei – indemnizatie lunara, indiferent de venituri;
  • 125 lei – buget personal complementar lunar, indiferent de venituri;
  • 1.163 lei – indemnizatie de insotitor pentru adultul cu handicap vizual grav.
 • b)Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaza de:
  • 250 lei – indemnizatie lunara, indiferent de venituri;
  • 100 lei – buget personal complementar lunar, indiferent de venituri.
 • c)Persoanele adulte cu handicap mediu beneficiaza de:
  • 50 lei – buget personal complementar lunar, indiferent de venituri.

Nu pot beneficia de prestatii sociale:

 • adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;
 • adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori detentiei;
 • adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.
B. Prestatiile sociale pentru copiii cu handicap care se acorda prin DGASPC:
 • a)Copilul cu handicap grav beneficiaza de:
  • 250 lei – buget personal complementar lunar, indiferent de venituri
 • b)Copilul cu handicap accentuat beneficiaza de:
  • 150 lei – buget personal complementar lunar, indiferent de venituri.
 • c)Copilul cu handicap mediu beneficiaza de:
  • 50 lei – buget personal complementar lunar, indiferent de venituri.
 • d)Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:
  • 15 lei/zi – alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, numai pe perioada in care este ingrijit in familie

Nu pot beneficia de drepturile prevazute mai sus copiii cu handicap care se afla in internate sau centre de plasament aferente unitatilor ori institutiilor de invatamant special sau in alte tipuri de institutii publice cu caracter social, cu exceptia centrului de tip respiro, in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice.

C.3. Acte necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale:

Dosarul pentru obtinerea prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • 1.Persoanele care obtin pentru prima data un certificat de incadrare in grad de handicap (cazuri noi):
  • a)persoane adulte cu handicap (cazuri noi):
   • Cerere pentru acordarea prestatiilor sociale (model cerere adulti)
   • Certificatul incadrare in grad de handicap – in original
   • Copie dupa actul de identitate al persoanei cu handicap si al reprezentantului legal, dupa caz
   • Copie dupa actul ce atesta calitatea de reprezentant legal al solicitantului, daca este cazul (dispozitia de tutore/curator in copie si original, in situatia in care persoana cu handicap a fost pusa sub interdictie)
   • Adeverinta de venit pentru persoana cu handicap (cupon pensie si decizie de pensionare, adeverinta salariat)
   • Declaratia pe propria raspundere asupra veniturilor (scrisa de mana de beneficiar in fata inspectorului de specialitate al DGASPC / Primariei) – model
   • – Dosar cu sina
  • b)copii cu handicap (cazuri noi):
   • Certificat handicap si Hotarare incadrare in grad de handicap
   • Cerere pentru acordarea prestatiilor sociale (model cerere copii, copii cu HIV)
   • Copie plan recuperare
   • Copie ancheta sociala
   • Copie certificat de nastere copil (pentru copiii pana in 14 ani)
   • Copie carte de identitate al copilului cu handicap (pentru copiii peste 14 ani)
   • Copie act identitate reprezentant legal (parinte, tutore, curator, asistent personal, asistent maternal profesionist)
   • Copie act ce atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului – daca este divortat copie dupa de pe hotararea de divort definitiva si irevocabila; sentinta judecatoreasca pentru asistentul maternal profesionist care are in ingrijire un copil cu handicap
   • Adeverinta scolara din care sa rezulte daca frecventeaza cursuri de zi, la fiecare inceput de an scolar (daca copilul urmeaza o forma de invatamant) sau declaratie pe propria raspundere ca nu frecventeaza o forma de invatamant
   • Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de spitalizare (pentru copilul cu handicap de tip HIV/SIDA)
   • dosar cu sina
 • 2.pentru persoana detinatoare de certificat de incadrare in grad de handicap, care se afla deja in plata in evidenta DGASPC Bacau (prelungiri):
  • a) persoanele adulte cu handicap (prelungiri):
   • Noul Certificat de incadrare in grad de handicap – in original; in cazul in care exista diferente de nume intre actul de identitate si certificat, se solicita actul care sa ateste schimbarea numelui
   • Copie dupa actul de identitate al persoanei cu handicap si/sau al reprezentantului legal, dupa caz
   • Copie dupa actul ce atesta calitatea de reprezentant legal al solicitantului, daca este cazul
   • Adeverinta de venit pentru persoana cu handicap (cupon pensie si decizie de pensionare, adeverinta salariat)
   • Declaratia pe propria raspundere asupra veniturilor (scrisa de mana de beneficiar in fata inspectorului DGASPC) – model
  • b) copii cu handicap (prelungiri):
   • Certificat handicap de incadrare in grad de handicap
   • Copie carte de identitate al copilului cu handicap (pentru copiii peste 14 ani)
   • Copie act identitate reprezentant legal (parinte, tutore, curator, asistent personal, asistent maternal profesionist)
   • Copie act ce atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului
   • daca este divortat copie dupa de pe hotararea de divort definitiva si irevocabila; sentinta judecatoreasca pentru asistentul maternal profesionist care are in ingrijire un copil cu handicap
   • Adeverinta scolara din care sa rezulte daca frecventeaza cursuri de zi, la fiecare inceput de an scolar (daca copilul urmeaza o forma de invatamant) sau declaratie pe propria raspundere ca nu frecventeaza o forma de invatamant
   • Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de spitalizare (pentru copilul cu handicap de tip HIV/SIDA)
 • 3. Pentru persoanele care solicita plata prestatiilor in cont bancar (pe card) dosarul se va completa cu:
  • Cerere de virare a drepturilor pe card, impreuna cu o Declaratie notariala data de o alta persoana decat persoana cu handicap
  • Extras de cont recent (din luna solicitarii) pe numele persoanei cu handicap, in original, in care sa fie specificat codul IBAN si CNP-ul titularului, semnat si parafat de catre banca/ sucursala emitenta
  • Copie act identitate reprezentant legal
 • 4. In cazul decesului persoanei cu handicap, documentele necesare ridicarii prestatiilor sociale ramase neincasate pana la data decesului sunt:
  • Cerere restituire drepturi banesti
  • copie dupa certificatul de deces
  • copie act identitate mostenitori: sot supravietuitor, copii, parinti sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun
  • copie dupa certificatul de casatorie si/sau certificatul de nastere, dupa caz
  • declaratie notariala in situatia expirarii termenului de valabilitate al documentelor de identitate ale persoanelor cu handicap sau a reprezentantilor acestora, in conformitate cu prevederile legale, se suspenda plata prestatiilor sociale pentru persoanele incadrate intr-un grad de handicap (sume reprezentand indemnizatia de handicap si bugetul complementar).

D. Dobanda credite

D.1. Beneficiari dobanda subventionata

Pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului (art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, urmatoarele categorii de persoane:

 • persoanele adulte cu handicap grav
 • persoanele adulte cu handicap accentuat
 • parintii care au in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat.

D.2. Destinatia si conditiile acordarii creditului

 • a) pentru achizitionarea unui singur mijloc de transport: – creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur – valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro – perioada de rambursare creditului sa nu depaseasca 10 ani;
 • b) pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces (exemplu: construirea de rampe de acces sau scara/balustrada cu mana curenta pentru nevazatori):
  • creditul sa fie folosit exclusiv pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces
  • valoare creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro
  • perioada de rambursare a credituluisa nu depaseasca 10 ani
  • Programul individual de reabilitare si integrare sociala al persoanei cu handicap sa cuprinda si prevederea accesibilizarii locuintei iar accesibilizarea sa se faca conform normelor legale.
 • c)pentru achizitionarea unui singur mijloc de transport adaptat special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile:
  • creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur autovehicul adaptat
  • valoarea creditului sa nu depaseasca 20.000 de euro
  • perioada de rambursare a creditului sa nu depaseasca 15 ani
  • Programul individual de reabilitare si integrare sociala al persoanei cu handicap sa prevada ca persoana cu handicap este dependenta de scaunul cu rotile.

D.3. Documentele necesare si procedura de acordare a dobanzii subventionate pentru credite

 • 1). Persoana interesata – titulara creditului, se va adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si va depune prin registratura urmatoarele documente:
  • a) cerere – anexa 1A (autoturism) respectiv anexa 1B (adaptarea locuintei) sau respectiv anexa 1C (autoturism adaptat);
  • b) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;
  • c) copie de pe documentul de identitate al persoanei adulte cu handicap; in cazul in care persoana cu handicap este minora, copie dupa certificatul de nastere si copie de pe documentul de identitate al parintelui;
  • d) hotarare de punere sub interdictie/dispozitie de curatela, dupa caz (copie);
  • e) declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca indeplineste conditiile art. 27 din lege – anexa 2A (autovehicul), respectiv anexa 2B (adaptarea locuintei);
  • f) declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca va comunica Directiei Generale de Asitenta Sociala si Protectia Copilului Bacau orice modificare privind incadrarea in gradul de handicap, privind schimbarea domicilului, modificari ale graficului de rambursare a creditului (Anexa 3);
  • g) declaratie pe proprie raspundere, conform art. 326 Cod Penal, referitor la declaratii neconforme cu adevarul – anexa 4A (autoturism) sau anexa 4B (adaptarea locuintei);
  • h) pentru persoanele care solicita creditul in vederea accesibilizarii locuintei – copie dupa Programul individual de reabilitare si integrare sociala al persoanei cu handicap, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap sau de Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care sa cuprinda si prevederea accesibilizarii locuintei;
  • i) pentru persoanele care solicita creditul in vederea achizitionarii unui mijloc de transport adaptat special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile – copie dupa Programul individual de reabilitare si integrare sociala al persoanei cu handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap sau de Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in care sa se specifice ca persoana este dependenta de fotoliul rulant. in cazul in care persoana cu handicap este reprezentata prin curator sau tutore sunt necesare suplimentar si urmatoarele documente:
   • a) dispozitie de curatela/tutela;
   • b) copie dupa documentul de identitate al curatorului/tutorelui.
 • 2). Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, in urma analizarii dosarului, elibereaza persoanei cu handicap/parintelui o adeverinta referitoare la acordul platii dobanzii.
 • 3). Dupa obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat, respectiv curatorul/tutorele se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului.
 • 4). Dupa obtinerea creditului, persoana cu handicap/parintele va depune, la sediul DGASPC Bacau, o cerere insotita de urmatoarele documente:
  • a) pentru creditele destinate achizitionarii unui singur mijloc de transport (nou sau second-hand):
   • contractul de credit bancar incheiat intre beneficiar si unitatea bancara, insotit de graficul de rambursare in baza caruia se efectueaza plata
   • original sau copie legalizata;
   • extras de cont, din care sa reiasa codul IBAN in care se va efectua plata si titularul contului;
   • factura de achizitionare a autovehiculului sau contractul de vanzare-cumparare al acestuia, original sau copie legalizata de un notar; valoarea autovehiculului, conform facturii/contractului de vanzare-cumparare, trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea creditului bancar;
   • documentul care atesta ca beneficiarul este posesorul autoturismului
   • certificat fiscal eliberat de administratia financiara si/sau copie a talonului;
   • declaratie notariala privind specimenul de semnatura.
  • b) pentru creditele destinate adaptarii locuintei:
   • contractul de credit bancar incheiat intre beneficiar si unitatea bancara, insotit de graficul de rambursare in baza caruia se efectueaza plata
   • original sau copie legalizata; valoarea contractului nu trebuie sa depaseasca valoarea devizului de lucrari care va fi depus in dosar ;
   • extras de cont, din care sa reiasa codul IBAN in care se va efectua plata si tutularul contului;
   • documentatia necesara pentru adaptarea locuintei potrivit nevoilor individuale de acces ale persoanei cu handicap, care cuprinde:
    • proiectul tehnic de adaptare a locuintei conform nevoilor individuale de acces, intocmit de un organ abilitat; Proiectul trebuie sa fie realizat si avizat de catre o persoana autorizata in domeniu. Documentatia va fi intocmita strict in conformitate cu normele legale specifice in vigoare, in speta „Normativul privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000, „publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 121 bis din 5 martie 2013.
    • devizul de lucrari aferente adaptarii, intocmit de un organ abilitat; – declaratie pe propria raspundere a organului abilitat prevazut la aliniatul precedent din care sa reiasa faptul ca proiectul lucrarii respecta cerintele de accesibilitate, in conformitate cu actele normative in vigoare; Suma cuprinsa in devizul proiectului de adaptare a locuintei, conform nevoilor individuale de acces, nu trebuie sa fie mai mica decat creditul.
  • c) pentru creditele destinate achizitionarii unui mijloc de transport adaptat (nou sau second-hand) pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile:
   • contractul de credit bancar incheiat intre beneficiar si unitatea bancara, insotit de graficul de rambursare in baza caruia se efectueaza plata – original sau copie legalizata;
   • factura de achizitionare a autovehiculului sau contractul de vanzare-cumparare al acestuia, original sau copie legalizata de un notar ; valoarea autovehiculului, conform facturii/contractului de vanzare-cumparare, trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea creditului bancar;
   • documentul care atesta ca beneficiarul este posesorul autoturismului
   • certificat fiscal eliberat de administratia financiara si/sau copie a talonului
   • copie dupa cartea de identitate a vehiculului (documente eliberate de autoritatile competente) din care sa reiasa ca autovehiculul este adaptat special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile – pentru creditele de pana la 20000 de euro.
 • 5). In urma incheierii contractului de credit cu unitatea bancara si prezentarii documentelor enumerate anterior se va incheia, intre persoana cu handicap si DGASPC, contractul privind angajamentul de plata a dobanzii, pe baza caruia se va vira dobanda in contul creditorului, deschis la banca la care a fost contractat creditul. Contractul isi va produce efectele de la data semnarii de catre ambele parti si va avea termenul pana la sfarsitul anului fiscal, putand fi prelungit prin acte aditionale.
 • 6). Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligatia sa depuna la sediul DGASPC Bacau dovada efectuarii platii ratelor la data scadenta a creditului in termen de 3 zile de la plata, precum si Graficul de rambursare al creditului ori de cate ori acesta suporta modificari. (Platile se efectueaza in baza ultimului grafic de rambursare depus).
 • 7). In situatia in care persoana cu handicap, beneficiara a creditului, inregistreaza restante la rambursarea acestuia, dobanda aferenta creditului se va suporta de catre aceasta.

Program de lucru cu publicul

Str. Marasesti, nr.13 – camera 8: Luni – Vineri: 8,00 – 16,00; Vineri: 8,00 – 13,30

 • Informatii cu privire la drepturile persoanelor cu handicap; plata drepturilor banesti conform Legii nr. 448/2006; anuntare decese persoane cu handicap; depuneri cereri pentru plata drepturilor returnate de Posta ca neachitate beneficiarilor; eliberare adeverinte pentru indemnizatiile platite in cont bancar

Str. Condorilor, nr.2 – Camera 16: Luni – Vineri: 8,30 – 16,00; Vineri: 8,30 – 13,30

 • Depuneri cereri pentru plata dobanzii la credite bancare pentru ahizitionarea de autoturisme sau adaptarea locuintei potrivit nevoilor specifice handicapului.