Centrul de integrare prin terapie ocupațională Miorița Parincea


Date de contact

Centrul a luat fiintã in data de 01.11.2001 prin proiectul de suflet al ASOCIATIEI “TRUST ORFELINAT UNGURENI”, al cãrei presedinte este d-na DARMADY JUDITH MARY.

Echipa Asociatiei “Trustului Orfelinat Ungureni” si-a desfãsurat activitatea in perioada anilor 1990 – 2001, in cadrul Caminului Spital Ungureni unde erau internati copii cu dizabilitãti , in prezent C.R.R.P.H. UNGURENI .

Deoarece la implinirea varstei de 18 ani copiilor nu li se putea asigura un plasament adecvat si datoritã faptului cã programele educationale oferite atunci nu includeau ergoterapia, in luna martie 1999 T.O.U a infiintat in incinta Caminului Spital Ungureni ,o gospodãrie anexã ce cuprindea gradina de legume si o microferma cu animale si pasari,astfel lucrãrile desfãsurate in cadrul respectivei gospodãrii efectuandu-se cu aportul unui grup de tineri care sub indrumarea echipei T.O.U. , au invatat sa lucreze in gradina si microferma.

Urmare a implicãrii in cadrul acestor activitãti, comportamentul tinerilor s-a imbunãtãtit spectaculos ,acestia descoperind bucuria si satisfactia muncii lor .

Proiectul << Miorita>> a luat fiinta tocmai datorita faptului ca tinerii cu dizabilitati au dat dovada ca se pot integra in treburile gospodaresti si asta a constituit garantul infiintarii unui sistem de tip familial, urmare fiind CENTRUL PILOT “MIORITA”-CÃMIN FERMÃ PENTRU TINERI CU NEVOI SPECIALE- PARINCEA , in prezent cu denumirea de Centrul De Integrare Prin Terapie Ocupationalã „Miorita” Parincea.

 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationalã”Miorita”este situat in localitatea Parincea,din comuna Parincea,judetul Bacãu, la granita dintre comunele Parincea si Ungureni, la o distantã de 28 km de municipiul Bacãu, accesul fiind fãcut cu autoturismul proprietatea centrului inclusiv cu ajutorul mijloacelor de transport in comun pe drumul judetean ce leagã aceste localitãti .

Prin amplasarea sa, sunt create premisele unui acces facil al beneficiarilor centrului in comunitate.

Solicitanţii sunt admişi in unitate numai daca serviciile oferite pot raspunde cerinţelor de ingrijire si recuperare ale acestora, cerinţe stabilite printr-o evaluare complexa multidisciplinara.

Serviciile oferite in cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationalã „Miorita” sunt:

 • Servicii de cazare;
 • Serviciile de asistenţa medicala;
 • Serviciile de asistenţa sociala;
 • Serviciile de sprijin psihologic;
 • Serviciile de ergoterapie ;
 • Servicii de preparare şi servire a hranei;
 • Servicii de realizare a igienei personale şi ajutor in efectuarea activitaţilor instrumentale ale vieţii zilnice;
 • Servicii de socializare, activitaţi culturale şi de petrecere a timpului liber;
 • Serviciile economico – administrative.

Serviciile de cazare

C.I.T.O.”MIORIŢA” PARINCEA,asigura beneficiarilor institutionalizati condiţii de locuit conform nevoilor de viaţa şi asistenţa ale acestora.

Cazarea beneficiarilor se face in cele trei case de locuit .

Spaţiile centrului sunt curate, igienizate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite şi incuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor.

Centrul asigura beneficiarului confort termic avand in dotare centrale termice tip apartament.

Serviciile de asistenţa medicala

Centrul asigura fiecarui beneficiar activitaţi de supraveghere şi menţinere a sanataţii: evaluari/control medical periodic şi la nevoie, tratamente, igiena şi ingrijire personala, alimentaţie şi regim alimentar, indrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sanatate, activitate fizica şi repaus, educaţie pentru sanatate (sexuala, contraceptiva, impotriva consumului de bauturi alcoolice, fumat,etc), profilaxia imbolnavirilor, facilitarea accesului la servicii specializate, colaborarea cu diferite instituţii sanitare.

Serviciile de asistenţa sociala

Serviciile de asistenţa sociala sunt asigurate de asistentul social care işi desfaşoara activitatea pe urmatoarele coordonate: pastrarea/completarea/reactualizare dosarelor sociale şi a documentelor cand situaţia o cere; efectuarea evaluarii/reevaluarii sociale a beneficiarilor, in funcţie de cerinţele generale şi specifice ale beneficiarilor, efectueaza activitaţi de recuperare prin tehnici de intervenţie specifice (socioterapie, consiliere individuala, activitaţi de socializare/recreativ-culturale etc.); asigura consiliere şi suport familiei, in vederea menţinerii relaţiei cu beneficiarul şi a reintegrarii familiale şi comunitare a acestuia;acorda consiliere in ceea ce priveşte formarea deprinderilor de a-şi organiza singuri viaţa ; crearea şi consolidarea deprinderilor de autogospodarire ; oferirea de servicii de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrarii sociale a beneficiarilor;desfaşoara activitaţi de prevenire şi combatere a manifestarilor de inadaptare sociala.

Serviciile de sprijin psihologic

Programul de recuperare pe coordonata psihologicã este realizat de psiholog care asigurã evaluarea/reevaluarea psihologicã, elaborarea şi implementarea planului individualizat de servicii şi desfãşoarã urmãtoarele tipuri de activitãţi terapeutice: terapie psiho-motricã şi de abilitare manualã; organizarea conduitelor şi structurarea perceptiv –motorie; asistenţã psihologicã prin tehnici de psihoterapie suportivã; terapie cognitiv comportamentalã; terapie prin invãţare;terapie ocupaţionalã şi psihoterapie de expresie;organizarea şi formarea autonomiei personale; oferirea de consiliere psihologicã.

Serviciile de ergoterapie

C.I.T.O.”MIORITA” PARINCEA oferã beneficiarilor posibilitatea implicãrii in activitãţi de terapie ocupaţionalã şi ergoterapie.

Programul de recuperare al beneficiarului din C.I.T.O.”MIORITA”cuprinde urmãtoarele categorii de terapii: terapie psiho-motricã şi de abilitare manualã, organizarea conduitelor şi structurarea perceptiv – motorie, psihoterapie, terapie cognitiv- comportamentalã,terapie ocupaţionalã,autonomie personalã,socioterapie.

Beneficiarii sunt implicati in toate genurile de activitãţi, incepand de la cele ce ţin de pãstrarea igienei personale, a spaţiilor, de pãstrare a obiectelor personale şi de imbrãcãminte, locului de dormit şi spaţiilor locative comune (bãi, bucãtãrii, camere de petrecere a timpului liber) şi panã la activitãţi ce ţin de amenajarea, cultivarea şi intreţinerea spaţiilor verzi din preajma caselor, cultivarea terenului agricol, ingrijirea şi hrãnirea animalelor, recoltatul produselor , curãţarea , conservarea şi depozitarea acestora.

Centrul asigura condiţiile necesare pentru derularea activitaţilor de socializare şi petrecere a timpului liber, organizeaza excursii, organizeaza sarbatorirea zilelor de naştere,ziua centrului si faciliteaza accesul beneficiarilor la spectacole si la activitãtile religioase din comunitate.

Serviciile de preparare şi servire a hranei

Centrul asigurã beneficiarilor condiţii de hrãnire conform nevoilor şi preferinţelor cu respectarea normelor legale in vigoare.

Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvatã ce corespunde din punct de vedere caloric, calitativ si cantitativ ,meniurile sunt variate de la o zi la alta, ţinandu-se cont de preferinţele acestora si sunt preparate dupã retetar.

Serviciile de realizare a igienei personale şi ajutor in efectuarea activitaţilor instrumentale ale vieţii zilnice

Beneficiarul primeşte obiecte de igiena personala (sapun, şampon, periuţa de dinţi, pasta de dinţi, hartie igienica, prosoape) , centrul oferind posibilitatea acestuia de a utiliza obiecte de igiena proprii.

Beneficiarul care nu se poate ingriji singur este ajutat in efectuarea activitaţilor instrumentale ale vieţii zilnice (spalat parţial sau total, barbierit, pieptanat,imbracat/dezbracat, incalţat/descalţat,deplasare in interiorul camerei).

Serviciile de socializare, activitaţi culturale şi de petrecere a timpului liber

Beneficiarii au posibilitatea de a participa la diverse activitaţi de socializare, petrecerea timpului liber, pentru stimularea comunicarii / relaţionarii cu cei din jur, pentru invaţarea de comportamente pozitive in colectivitate, prin participare la : expoziţii cu prilejul unor evenimente organizate de D.G.A.S.P.C.;excursii şi drumeţii in imprejurimi ; activitaţi culturale si religioase care au loc in comunitate ; jocuri prin care sa dobandeasca unele capacitaţi şi experienţe noi, sa işi cultive spiritul de observaţie, memoria, atenţia, gandirea dar şi spiritul artistic.

Serviciile economico – administrative

Aceste servicii sunt asigurate de cãtre personalul angajat in compartimentul Contabilitate,administrativ,gospodãrire si deservire generalã.

Activitaţile desfaşurate in Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationalã”Miorita” sunt:

 • Activitaţi de organizare / dezvoltare / menţinere a autonomiei personale;
 • Activitati de socializare şi petrecere a timpului liber;
 • Asistenţa şi intervenţie psihologica;
 • Activitaţi de ergoterapie;
 • Activitati de recuperare;
 • Activitaţi de educaţie pentru sanatate.

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationalã”Miorita”asigura beneficiarilor sprijin in menţinerea legaturii cu familia şi comunitatea locala prin: telefon, corespondenţa, vizite, invoiri şi ieşiri in oraş.

Structura organizatorica a centrului este :

 • Conducere: 1 post
 • Compartimentul asistenţã medicalã si ingrijire = 10 posturi ;
 • Compartimentul evaluare, recuperare şi socializare = 12 posturi;
 • Compartimentul consiliere , reintegrare familialã şi comunitarã = 1 post;
 • Compartimentul contabilitate , administrativ,gospodãrire şi deservire generalã = 11,5 posturi.

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationalã „Miorita” Parincea” funcţioneaza cu un numar total de 35,5 personal, conform statului de functii al D.G.A.S.P.C. Bacãu,anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Judeţean Bacãu nr.195/28.12.2016, din care:

 • personal de conducere: şef de centru 1 ;
 • personal de specialitate de ingrijire şi asistenţa; personal de specialitate şi auxiliar: 23 ;
 • personal cu funcţii administrative, gospodarire, intreţinere-reparaţii, deservire: 11,5 .

Echipa de specialisti a centrului este alcatuita din:

 • 2 asistenţi medicali;
 • 8 infirmiere ;
 • 1 asistent social;
 • 1 psiholog;
 • 9 instructori de ergoterapie;
 • 2 ingrijitoare.