Centru de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Comănești


Date de contact

CRRPH Comaneşti are o vasta experienţa in activitatea de protecţie pentru persoanele adulte cu handicap:

 • Decizie infiinţare 152/1979 – Camin-spital bolnavi cronici – avand ca obiect de activitate asistarea bolnavilor cronici somatici;
 • OUG 102/1999 – reorganizare Camin-spital bolnavi cronici in Centru de ingrijire şi asistenţa;
 • Hot. CJ Bacau nr. 119/21.11.2003 – Centrul de ingrijire şi asistenţa se reorganizeaza in Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap Comaneşti, instituţie publica cu personalitate juridica
 • Hot. CJ Bacau nr. 119/21.12.2004 – Se reorganizeaza in Centru de ingrijire şi asistenţa, ca structura fara personalitate juridica in subordinea Consiliului Judeţean Bacau
 • Hot. CJ Bacau nr. 19/28.02.2005 – Centrul de ingrijire şi asistenţa Comaneşti se reorganizeaza in Centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap Comaneşti

Unitatea este situata in oraşul Comaneşti, astfel incat prin amplasarea sa sunt create premisele unui acces facil atat al beneficiarilor din instituţie la serviciile din comunitate (medicale, sociale etc.), cat şi al potenţialilor beneficiari din comunitate la serviciile asigurate de instituţie.

Capacitatea instituţiei este de 165 locuri, conform Hot. CJ Bacau nr.31/30.03.2010, oferind servicii de recuperare/reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap.

Licenta de functionare: seria LF nr.0005142

CRRPH Comaneşti are drept misiune asigurarea accesului persoanelor adulte cu handicap, pe o perioada determinata (in funcţie de tipul şi nevoile individuale ale beneficiarilor) la gazduire, ingrijire, recuperare şi reabilitare in vederea re/integrarii familiale, sociale şi profesionale.

Obiectivele centrului:

Obiective generale:

 • Furnizarea serviciilor de recuperare/reabilitare a persoanelor cu handicap pentru pastrarea sau revenirea la un nivel optim de independenţa şi de funcţionalitate fizica, psihica şi sociala in vederea re/integrarii familiale şi comunitare;
 • Promovarea şi popularizarea imaginii centrului in comunitate;
 • Dezvoltarea unor proiecte şi programe proprii care sa asigure creşterea calitaţii activitaţii in concordanţa cu strategia naţionala şi judeţeana;
 • Asigurarea resurselor financiare, umane si materiale necesare sustinerii activitatii centrului.

Obiective specifice:

 • formarea/dezvoltarea autonomiei personale a beneficiarilor (formarea/dezvoltarea abilitaţilor de autoservire, ingrijire personala şi autogospodarire)
 • formarea/dezvoltarea autonomiei sociale (formarea/dezvoltarea abilitaţilor şi comportamentelor sociale; socializare, dezvoltarea relaţiilor interpersonale)
 • dezvoltarea/menţinerea relaţiei cu familia şi comunitatea
 • promovarea unei participari active a beneficiarilor la toate nivelurile şi sferele vieţii cotidiene

Servicii oferite:

 • gazduire pe perioada determinata
 • servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive
 • asistenţa medicala şi ingrijire personala
 • servicii de recuperare şi reabilitare:
 • – kinetoterapie; fizioterapie; masaj
 • asistenţa psihologica
 • consiliere sociala
 • terapie ocupaţionala/ergoterapie/activitati educationale
 • reintegrare familiala şi comunitara

Nr. personal aprobat conform statului de functii: – 107, distribuit pe urmatoarele compartimente:

 • conducere – 2
 • compartiment asistenta medico-sociala si ingrijire – 23
 • compartiment evaluare, recuperare si socializare – 31
 • compartiment consiliere, reintegrare familiala si comunitara – 20
 • compartiment contabilitate, administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si deservire generala – 31.

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Comanesti