Centrul de îngrijire și asistență a persoanei cu dizabilități Comănești


Date de contact centru

Centrul de Ingrijire si Asistenţa a Persoanei cu Dizabilitaţi Comaneşti este un serviciu rezidenţial pentru persoane cu dizabilitaţi, infiinţat in cadrul procesului de restructurare/inchidere a instituţiilor de protecţie speciala destinate persoanelor adulte cu dizabilitaţi şi a fost finanţat de UE prin programul PHARE/2003/005-551.01.04.01 şi cofinanţare din partea D.G.A.S.P.C. Bacau.

Misiunea centrului este asigurarea accesului persoanelor adulte cu handicap pe o perioada determinata (in funcţie de tipul şi nevoile individuale ale beneficiarului) la gazduire, ingrijire, recuperare şi reabilitare in vederea reintegrarii familiale şi sociale.

CIAPD Comaneşti furnizeaza servicii sociale in baza Contractului de Servicii incheiat intre DGASPC Bacau / CIAPD Comaneşti şi beneficiar. Contractul de Servicii exprima acordul scris bilateral care produce efecte juridice, prin care se stipuleaza condiţiile in care se desfaşoara activitaţile de asistenţa sociala, drepturile şi obligaţiile fiecareia dintre parţi şi acordul de voinţa al acestora in vederea acordarii de servicii sociale.

Conform acreditarii şi legislaţiei in vigoare, CIAPD Comaneşti furnizeaza urmatoarele tipuri de servicii:

  • gazduire pe perioada determinata
  • servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive
  • asistenţa medicala şi ingrijire personala
  • servicii de recuperare şi reabilitare:
  • kinetoterapie; masaj
  • asistenţa psihologica
  • consiliere sociala
  • terapie ocupaţionala/ergoterapie
  • reintegrare familiala şi comunitara

In cadrul Centrului de Ingrijire şi Asistenţa a Persoanei cu Dizabilitaţi Comaneşti serviciile sunt fundamentate pe nevoile speciale şi de suport ale grupului ţinta, urmarind imbunataţirea calitaţii vieţii acestora, dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala şi sociala, imbunataţirea şi menţinerea unei stari de sanatate fizica şi psihica in parametrii normali. In cadrul acestor servicii se va asigura o intervenţie specifica, individualizata in funcţie de tipul şi gradul handicapului, nevoia de viaţa independenta şi istoria personala a beneficiarului.

Centrul de Ingrijire şi Asistenţa a Persoanei cu Dizabilitaţi este amplasat in comunitate, in proximitatea Spitalului oraşenesc Comaneşti, a Parcului “Ghica”, existand cai de acces spre acestea, spaţii de parcare şi un cadru natural frumos. Terenul pe care se afla amplasat centrul a fost pus la dispoziţie de Consiliul Local Comaneşti, in baza unui acord de parteneriat şi a HCL nr.64/01.07.2005.

Pentru desfaşurarea activitaţilor, CIAPD Comaneşti dispune de 17 dormitoare personalizate, camere cu o capacitate de 2-3 locuri, doua dintre acestea avand doua locuri pentru ca sunt locuite de doua familii de rezidenţi, spaţii pentru prepararea/servirea mesei, sali pentru desfaşurarea activitaţilor de recuperare (sala kinetoterapie, sala activitaţi educative şi de terapie ocupaţionala, cabinet psihologic, medical, de asistenţa sociala, izolator etc); pentru desfaşurarea activitaţilor in aer liber – curte interioara, parc, teren de tenis şi stadion. Unitatea dispune de un pavilion mixt cu spaţii adaptate beneficiarilor in ideea incurajarii mobilitaţii şi autonomiei acestora. Cladirea deţine doua cai de acces cu rampa atat in centru cat şi spre curtea interioara, ceea ce permite accesul tuturor beneficiarilor, inclusiv a celor imobilizaţi in fotoliu rulant.

Activitaţile stabilite in orarul zilnic sunt desfaşurate de catre personalul responsabil conform Planului Individual de Intervenţie. Activitaţile şi intervenţia se centreaza pe ingrijire şi asistenţa, recuperare/reabilitare, integrare sociala (incurajarea şi sprijinirea beneficiarilor de a menţine relaţia cu familia şi comunitatea locala), valorificand resursele şi potenţialul fiecarui beneficiar, prin respectarea standardelor de calitate. Echipa multidisciplinara a centrului intocmeşte pentru fiecare beneficiar un Plan Individual de Intervenţie in care sunt stabilite serviciile asigurate beneficiarilor pe perioada rezidenţei, precum şi personalul implicat.