Centrul de îngrijire și asistență a persoanelor cu dizabilități Costachi Negri Târgu Ocna


DATE DE CONTACT

 • Adresa: Tg. Ocna, strada Tiseşti, nr. 45, judetul Bacau
 • Tel : 0234342440
 • Fax : 0372898588
 • E-mail : ciapdc.negri@yahoo.com
 • Persoana de contact : Coordonator personal de specialitate : Pascu Mihaela

Personalul centrului este impartiti pe diferite compartimente/servicii :

 • serviciul de asistenţa medico-sociala (medic, asistenţi medicali, pedagogi de recuperare) ;
 • serviciul de evaluare-recuperare-socializare (psiholog, asistent social, ergoterapeut, kinetoterapeut, maseur) ;
 • serviciul de coordonare si administratie (coordonator personal de specialitate, inspector de specialitate, referent resurse umane, administrator) ;
 • serviciul pentru prepararea şi servirea hranei (bucatari, muncitori necalificaţi) ;
 • serviciul de intreţinere (muncitor necalificat).

Obiectivele CIAPD Tg. Ocna vizeaza urmatoarele direcţii :

 • Depistarea, evaluarea şi stabilirea nevoilor fiecarui beneficiar, in vederea planificarii serviciilor necesare şi proiectarii unei intervenţii specifice.
 • Elaborarea şi implementarea de programe individualizate de ingrijire şi asistenţa pentru fiecare beneficiar.
 • Asigurarea de servicii de specialitate in funcţie de potenţialul beneficiarilor, a tipului şi gradului de dizabilitate.
 • Evaluarea şi monitorizarea continua a calitaţii serviciilor oferite.
 • Informarea şi sensibilizarea comunitaţii cu privire la problematica persoanelor cu dizabilitaţi.
 • Incheierea de parteneriate cu principalii furnizori de servicii sociale din comunitate, in vederea socializarii beneficiarilor şi oferirii de servicii specializate.

Activitaţile derulate in cadrul C.I.A.P.D. Tg. Ocna sunt programate in urma evaluarilor periodice ale beneficiarilor, realizate de catre membrii echipei multidisciplinare, in colaborare cu pedagogii de recuperare:

 • Activitaţi pentru formarea/dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala (autoservire, autoingrijire, intreţinerea spaţiului de locuit)
 • Menţinerea unei stari bune de sanatate
 • Activitaţi de ergoterapie
 • Stimulare senzoriala
 • Activitati ludice simple
 • Activitaţi de meloterapie la nivel de grup
 • Suport psihologic/consiliere psihologica
 • Consiliere sociala
 • Activitaţi de recuperare prin masaj şi kinetoterapie
 • Activitaţi de socializare şi petrecere a timpului liber
 • Activitati de incluziune sociala