Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Răchitoasă


Date de contact

Misiunea si obiectivele Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa

 • ingrijirea si asistenta persoanelor varstnice si a persoanelor varstnice cu handicap, socializarea si reintegrarea lor in societate si familie. Astfel, dorim sa asiguram aplicarea politicilor si strategiilor de protectie speciala a persoanelor varstnice si cu handicap prin cresterea sanselor de recuperare si integrare a acestor persoane in familie si comunitate si de a le acorda sprijin si asistenta in vederea prevenirii situatiilor ce le pun in pericol securitatea.
 • asigurarea si garantarea unui standard de viata care sa corespunda nevoilor persoanelor varstnice si cu handicap.
 • asigurarea unei batraneti demne si sigure.
Colinde 2011

Acreditarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa

Prin decizia nr. 7 din 20.03.2012, Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Bacau a acordat acreditarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa, pe compartimentul de ingrijire si asistenta de tip rezidential pentru persoane varstnice cu handicap, pentru urmatoarele servicii:

  • servicii de ingrijire socio-medicale de natura sociala;
  • servicii de ingrijire socio-medicale de natura medicala;
  • promovare relatii sociale;
  • gazduire pe perioada determinata;
  • servicii de asigurare a hranei si a suplimentelor nutritive;
  • comunitara;
  • servicii de ingrijire paliative;
  • consiliere sociala
  • kinetoterapie;
  • ergoterapie;
  • servicii de recuperare si reabilitare;
  • consilere psihologica;

Prin decizia nr. 3468 din 12.10.2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a acordat acreditarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa, pe compartimentul de ingrijire si asistenta de tip rezidential pentru persoane varstnice (COD CAEN 8730 CR-V-1), pentru urmatoarele servicii:

   • ingrijire personala
   • supraveghere
   • ingrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale
   • cazare pe perioada nedeterminata
   • masa (inclusiv preparare hrana calda
   • curaţenie
   • socializare şi activitaţi culturale
   • alte activitaţi, dupa caz: asistenţa medicala asigurata de medic geriatru, internist sau medic de familie, terapii de recuperare fizica/ psihica/mintala, terapie ocupaţionala, menaj, paza, alte activitaţi
festivalul placintele bunicilor 2012

Beneficiarii serviciului social: -categorii de beneficiari: adulţi: peste 35 ani – 65 ani, varstnici: peste 65 ani

Domiciliul/reşedinţa beneficiarilor

Beneficiarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa sunt:

   • cu domiciliul/reşedinţa in aceeaşi localitate pe a carei raza administrativ teritoriala funcţioneaza /işi are sediul serviciul social
   • cu domiciliul/reşedinţa in alte localitaţi decat cea pe a carei raza administrativ teritoriala funcţioneaza/işi are sediul serviciul social

Situaţii in care se afla beneficiarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa

   • Boala
   • Boli neurodegenerative
   • Boli psihice
   • Boli cronice grave
   • Boli incurabile (Dependenţa (necesita ajutor pentru efectuarea activitaţilor de viaţa zilnice), Dizabilitate (handicap) )
   • Mental
   • Psihic
   • Vizual
   • Fizic
   • Asociat
   • S.14 Urgenţa sociala

Activitaţi desfaşurate in cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa

   • Cazare pe perioada nedeterminata
   • Acordare masa (3 mese/zi)
   • Preparare hrana calda
   • distribuire hrana calda şi rece
   • Menaj: spalatorie, uscatorie
   • Curaţenie
   • Paza
   • Intreţinere
   • Asistenţa sociala
   • Diagnoza sociala
   • Elaborare plan de intervenţie/de asistenţa şi ingrijire
   • Consiliere sociala
   • Informare
   • Suport emoţional
   • Management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activitaţi de asistenţa sociala
   • Asistenţa şi suport specializat in vederea reabilitarii/reintegrarii sociale
   • Consiliere psihologica/psihosociala
   • Terapii de integrare/reintegrare sociala
   • Supraveghere
   • Suport emoţional – religios
   • Terapii de reabilitare/reintegrare sociala:
   • Ergoterapie/terapie ocupaţionala
   • Asistenţa medicala şi recuperare
   • Asistenţa medicala acordata de medic –consultaţii şi tratament efectuate de medici de familie, medic psihiatru
   • Asistenţa medicala acordata de asistenta medicala
   • Recuperare medicala:
   • Kinetoterapie
   • Fizioterapie
   • Psihoterapie
   • Gimnastica medicala
   • Masaj
   • Rezonanta magnetica
   • Ingrijire personala
   • Ajutor efectuare activitaţi de baza ale vieţii zilnice (ADL)
   • Ajutor efectuare activitaţi instrumentale ale vieţii zilnice (IADL)
   • Ingrijiri paliative
   • Educare pentru inserţie/reinserţie in familie şi comunitate
   • Educare pentru integrare /reintegrare sociala
   • Socializare, activitaţi culturale şi de petrecere a timpului liber
   • formarea deprinderilor de relationare sociala;
   • adaptarea la mediul social;
   • formarea, dezvoltarea si consolidarea deprinderilor de viata independenta;
   • socioterapie prin: activitati recreativ-culturale, plimbari in aer liber, vizionari programe TV, excursii, etc.
   • Amenajare mediu de locuit, mici reparaţii, etc.
   • Manichiura, pedichiura, frizerie, coafura
OUL DE PASTE 2013

Forma de proprietate

Cladire cu destinaţie exclusiva pentru serviciul social (detaliaţi cu informaţii privind regimul de proprietate, contract de inchiriere/concesiune/altele, durata contractului, etc.):

   • cladirile sunt in proprietatea Consiliului Local Rachitoasa
   • contract de administrare si folosinta nr. 3419/09.09.2009, durata contractului-10 ani

Suprafaţa totala aferenta cladirii/spaţiului ( in m2): 3.124

Descrierea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa

Capacitatea, respectiv numarul de beneficiari asistaţi/zi sau numarul de paturi in cazul centrelor rezidenţiale care acorda cazare pe perioada nedeterminata, pe perioada determinata şi pe timp de noapte:

   • 68 locuri, 31 camere cu 2 paturi si 2 camere cu 3 paturi – Compartimentul Persoane Varstnice
   • 42 locuri, 15 camere cu 2 paturi si 4 camere cu 3 paturi- Compartimentul Persoane Varstnice cu Handicap

Centrul dispune de un complex multifuncţional desfaşurat pe o suprafaţa de 3.124 m2, complex care are in componenţa 3 pavilioane principale paralele, denumite A, B si C, unite intre ele prin cate 4 corpuri de legatura. Prin amplasarea corpurilor de legatura intre pavilioanele centrale, au rezultat un numar de 6 curţi interioare care amenajate peisagistic reprezinta adevarate oaze de linişte şi recreere pentru beneficiari.

Spaţiile pentru administraţie sunt amplasate in partea de nord a pavilionului B.

Partea de nord a complexului este ocupata de cabinetele medicale dotate corespunzator cu aparatura necesara, cabinet de stomatologie, cabinet de kinetoterapie, dotata cu aparatura şi dispozitive necesare desfaşurarii acestei activitaţi.

Anexele tehnice ocupa latura sudica a complexului şi cuprind doua centrale termice, un generator electric, o spalatorie dotata corespunzator şi un bloc alimentar avand componenţa bucatarie, camere de tranşat, curaţat alimente, magazii şi dotari la nivelul standardelor.

Relaţiile funcţionale intre cele patru grupari de funcţiuni au fost corect rezolvate, spaţiile existente asigurand un cadru agreabil, liniştit şi civilizat pentru rezidenţii centrului.

Complexul este funcţional, circulaţiile intre cele patru grupuri de funcţiuni sunt scurte, accesul la dotari este facil, iar evacuarile in caz de urgenţa sunt uşor de realizat.

Diferenţele de nivel dintre cladiri prin corpurile de legatura au fost preluate exclusiv prin planuri inclinate.

Finisajele interioare personalizate pe fiecare pavilion principal şi finisajele exterioare, subliniaza concepţia arhitectural-volumetrica a complexului precum şi concepţia de calm şi linişte necesare varstei a III-a.

Unitatea dispune de spaţii comune pentru desfaşurarea de activitaţi de socializare, recreere, terapie ocupaţionala, etc.

Centrul are cabinet de asistenţa sociala, la aceasta data fiind in faza de executare cabinetul de psihologie şi cabinetul de fizioterapie.

Centrul de Ingrijire şi Asistenţa pentru Persoane Varstnice Rachitoasa este amplasat pe un teren in suprafaţa de 6,93 ha, din care 4,9 ha teren arabil şi 2 ha curţi – cladiri.

Pe cele 4,9 ha teren arabil sunt desfaşurate activitaţi agricole (livada pe suprafaţa de 1,3 ha, gradina de zarzavat, diverse alte culturi agricole).
Pe terenul ocupat de curţi şi cladiri exista alei asfaltate, parcari şi o serie de utilitaţi care completeaza funcţionalitaţile centrului.

Pe langa cladirea principala (complexul multifunctional) exista o serie de cladiri anexe, astfel:

   • Depozit alimente, construcţii S + P;
   • Garaj, ateliere reparatii, club;
   • Capela;
   • Depozit combustibil, furaje;
   • Microferma.

Compartimentul Persoane Varstnice din cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa dispune de spaţii de cazare pentru beneficiarii persoane varstnice amenajate in pavilioanele A si B, existand 31 camere de 16 m2 cu doua paturi si 2 camere cu 3 paturi. Suprafata totala a celor doua pavilioane este de 970 m2.

Spaţiile pentru luat masa şi loisir existente in Compartimentul Persoane Varstnice din cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa sunt in numar de 2 şi sunt amplasate in 2 corpuri de legatura. Aceste spaţii constituie in acelaşi timp spaţii comune destinate unor activitaţi de cub sau recreere.

Compartimentul Persoane Varstnice din cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa asigura spaţii igienico-sanitare suficiente conform standardelor (toalete accesibile, inclusiv toalete adaptate pentru persoanele cu handicap fizic, bai, duşuri).

Pardoseala spaţiilor comune şi a camerelor de locuit este acoperita cu parchet si vopsea epoxidica uşor de igienizat şi intreţinut, pereţi acoperiţi cu var lavabil, plafon rigips, mana curenta, etc.

Compartimentul Persoane Varstnice cu Handicap din cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa dispune de spaţii de cazare pentru beneficiarii persoane varstnice cu handicap amenajate in pavilioanul C, existand 15 camere de 16 m2 cu doua paturi şi 4 camere cu 3 paturi in infirmerie. Suprafata totala a pavilionului C este de 700 m2.

Spaţiile pentru luat masa şi loisir existente in Compartimentul Persoane Varstnice cu Handicap din Cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa sunt in numar de 2 şi sunt amplasate in 2 corpuri de legatura. Aceste spaţii constituie in acelaşi timp spaţii comune destinate unor activitaţi de club sau recreere.

Compartimentul Persoane Varstnice cu Handicap din Cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa asigura spaţii igienico-sanitare suficiente conform standardelor (toalete accesibile, inclusiv toalete adaptate pentru persoanele cu handicap fizic, bai, duşuri).
Pardoseala spaţiilor comune şi a camerelor de locuit este acoperita cu parchet si vopsea epoxidica uşor de igienizat şi intreţinut, pereţi acoperiţi cu var lavabil, plafon rigips, mana curenta, etc.

12.Statul de personal conform Hotararii Consiliului Judetean Bacau nr. 195/28.12.2016

   • 76 posturi, din care 2 de conducere si 74 de executie;
   • Compartimentul contabilitate, administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si deservire generala-30 posturi
   • Compartimentul Persoane Varstnice- 21 posturi
   • Compartimentul Persoane Varstnice cu handicap-23 posturi

Finantarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa se realizeaza din:

   • bugetul de stat
   • contributiile beneficiarilor

Documente de interes public ale Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Rachitoasa

   • Cerere de institutionalizare
   • Acte necesare pentru institutionalizare
serbare de ziua beneficiarilor 2014

Acte necesare pentru institutionalizarea in cadrul centrului de ingrijire si asistenţa Rachitoasa

acte valabile pentru persoanele care au implinit varsta legala de pensionare conf. Art. 53, alin1 din Legea 263/2010

   • Cerere din partea persoanei varstnice/reprezentantului legal (tutore, curator)/rudelor de gradul I, soţ/soţie; Daca nu exista posibilitatea ca solicitantul sa intocmeasca cererea, aceasta va fi redactata de catre reprezentantul primariei de domiciliu;
   • Copii dupa: – CI, certificat naştere si casatorie ale solicitantului,
    • certificat de nastere/deces al soţului/soţiei, hotarare de divorţ (dupa caz),
    • certificatele de naştere şi casatorie ale parinţilor, ale copiilor;
   • Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţa de salariu, talon de pensie, adeverinţa de venit eliberata de organele financiare teritoriale, alte acte, dupa caz ale copiilor/ parinţilor solicitantului;
   • Certificat de atestare fiscala (Taxe şi impozite / primaria de domiciliu)
   • Ancheta sociala eliberata de primaria de domiciliu;
   • Dovada eliberata de primaria de domiciliu, prin care se atesta ca persoanei nu i s-au putut asigura alte servicii in comunitate, daca are sau nu susţinatori legali şi motivul pentru care aceştia nu o pot ingriji (in baza unei declaraţii a beneficiarului).
   • Cazier judiciar.
   • Raport de evaluare sociala eliberat de primaria de domiciliu (Anexa 3 a Hotararii 886/5 oct. 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, in afara de pct. VI)
   • Acte medicale: examen psihiatric, VDRL, examen dermatologic, coproparazitologic, test HIV, radiografie plamani, adeverinţa medicala care sa precizeze daca sufera de boli infecto – contagioase;
   • Raport de evaluare a starii de sanatate şi evaluarea statusului senzorial şi psiho-afectiv de la medicul de familie / geriatru, semnat si ştampilat pe fiecare pagina (Anexa 3 a Hotararii 886 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice , pct. VI)
   • Copie dupa fişa medicala de la medicul de familie;
   • Recomandare de la medicul de familie / medic specialist, pentru centrul de ingrijire şi asistenţa pentru persoane varstnice;
   • Raport de expertiza psihologica in vederea stabilirii capacitatii de autoinductie si administrare a bunurilor proprii;
   • Dovada ca nu se incadreaza intr-un grad de handicap, eliberata de catre Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi (Bacau, str. Maraşeşti, nr. 13, Camera 8);
   • Declaraţie notariala din partea solicitantului / aparţinatorului ca nu exista incheiat contract de vanzare – cumparare cu clauza de intreţinere;
   • Cupon de pensie recent;
   • Decizie de tutela / curatela (daca este cazul);
   • Decizia de punere sub interdicţie judecatoreasca (daca este cazul);
   • Dosar cu şina.

Hotararea 886 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice este postata pe pagina de WEB a Departamentului de Asistenţa sociala şi politici familiale sas.mmssf.ro/compendiumLegislativ_categorii.phptid=87

petrecere ziua beneficiarilor 2015

Dupa aprobarea cererii de instituţionalizare se mai solicita urmatoarele:

  • Acord de plata a serviciilor
  • Declaraţie notariala a aparţinatorilor privind participarea activa in procesul de acordare a serviciilor sociale