Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Dizabilități Târgu Ocna


Date de contact :

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitaţi Tirgu Ocna a fost infiinţat in anul 2006 ca urmare a finanţarii proiectului in cadrul “ Schemei de granturi pentru reforma instituţionala in sectorul protecţiei persoanelor cu dizabilitati”, linie bugetara PHARE/2003/005-551.01 şi se inscrie in domeniul intervenţiilor care vizeaza restructurarea / inchiderea instituţiilor de tip vechi de mare capacitate, destinate protectiei speciale si persoanelor cu handicap, in sistem rezidential.

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitaţi este situat in oraşul Tirgu Ocna, astfel incat prin amplasarea sa sunt create premisele unui acces facil atat al beneficiarilor din instituţie la serviciile din comunitate ( medicale, sociale ), cat şi al potenţialilor beneficiari din comunitate la serviciile asigurate de instituţie.

Solicitanţii sunt admişi in unitate numai daca serviciile oferite pot raspunde cerinţelor de ingrijire, recuperare ale acestora, cerinţe stabilite printr-o evaluare complexa multidisciplinara.

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitaţi Tirgu Ocna ofera urmatoarele tipuri de servicii specializate:

 • servicii de gazduire pe perioada determinata,
 • servicii de asistenţa medicala,
 • servicii de asistenta sociala,
 • servicii ergoterapeutice,
 • servicii psihologice,
 • servicii kinetoterapeutice,
 • servicii logopedice,
 • servicii de preparare si servire a hranei.

In Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitaţi Tirgu Ocna fiecare beneficiar este abordat individual, intervenţia complexa, in favoarea menţinerii / dezvoltarii nivelului optim de independenţa, fiind bazata pe o evaluare/reevaluare a starii sale specifice şi proiectarea unei intervenţii coerente, permanent adaptata dinamicii cerinţelor.

Activitaţile desfaşurate in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitaţi Tirgu Ocna sunt:

 • Activitaţi de organizare / dezvoltare / menţinere a autonomiei personale,
 • Activitati de socializare şi petrecere a timpului liber,
 • Asistenţa şi intervenţie psihologica,
 • Activitaţi de logopedie,
 • Activitaţi de ergoterapie,
 • Activitati de recuperare
 • Activitaţi de educaţie pentru sanatate.

Activitaţile se concentreaza pe formarea şi consolidarea deprinderilor de autoingrijire, autoservire şi autogospodarire ( ingrijirea propriului corp, activitaţi de ergoterapie, intreţinerea spaţiului de locuit ), autonomie sociala ( activitaţi prin care sunt invaţaţi sa cunoasca mijloacele de transport in comun, sa utilizeze un telefon, sa foloseasca corect banii, sa faca mici cumparaturi, sa se orienteze spaţio-temporal), socializare, integrare / reintegrare socio-profesionala, terapia tulburarilor de limbaj, dezvoltarea / stimularea capacitaţii de relaţionare şi dezvoltarea afectivitaţii, dezvoltarea abilitaţilor motrice, menţinerea tonusului muscular, a mobilitaţii corporale şi menţinerea u nei bune stari fizice şi psihice.

Se incurajeaza participarea la activitaţi de grup, facilitand astfel comunicarea, relaţionarea, colaborarea şi sprijinul reciproc, precum şi integrarea in comunitatea locala.

Spaţiile in care se desfaşoara activitaţile asigura o atmosfera familiala şi se opteaza pentru personalizarea camerelor beneficiarilor şi a tuturor incaperilor instituţiei.

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitaţi Tirgu Ocna asigura beneficiarilor sprijin in menţinerea legaturii cu familia şi comunitatea locala prin: telefon, corespondenţa, vizite, invoiri şi ieşiri in oraş.

Personalul angajat este distribuit in patru compartimente, dupa cum urmeaza:

 • Conducere: 1 Sef centru, 1 Coordonator persoanal de specialitate.
 • Compartimentul asistenta medico-sociala: 1 medic (cu ½ norma), 5 asistenţi medicali, 44 pedagogi de recuperare.
 • Compartimentul evaluare, recuperare si socializare: 1 kinetoterapeut ( cu ½ norma), 1 logoped ( cu ½ norma), 1 psiholog (cu ½ norma), 2 asistenti sociali, 2 instructori de ergoterapie.
 • Compartimentul contabilitate,administrative, intretinere-reparatii si deservire generala: 1 economist, 1 referent (cu ½ norma), 1 administrator, 1 muncitor calificat (intretinere), 1 sofer, 2 paznici.
Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanei cu Dizabilitati Targu Ocna
Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanei cu Dizabilitati Targu Ocna
Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanei cu Dizabilitati Targu Ocna
Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanei cu Dizabilitati Targu Ocna
Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanei cu Dizabilitati Targu Ocna