Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilități Condorul Bacău


Date de contact

SCURT ISTORIC SI DESCRIEREA ACTIVITATII

Centrul a fost infiinţat ca institutie publica de protectie a copilului conformHotararii cu nr. 53/21.12.2000, emisa de Consiliul Judeţean Bacau, sub denumirea de Centrul de plasament pentru copilul cu handicap sever Bacau.

Conform cu Hotararea nr. 31/22.06.2001, emisa de Consiliul Judeţean Bacau, a funcţionat ulterior, sub denumirea de Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitaţi Bacau.

Din anul 2003, in conformitate cu Hotararea nr. 35/24.04.2003 a Consiliului Judeţean Bacau, centrul s-a transformat in Complexul de servicii comunitare nr. 2 Bacau.

In anul 2004, prin Hotararea nr. 120/21.12.2004 a Consiliului Judeţean Bacau, unitatea şi-a schimbat titulatura in Centrul Rezidenţial ,,Condorul” Bacau.

Prin Hotararea nr. 30/17.03.2008 a Consiliului Judetean Bacau, centrul trece din unitate de tip rezidential pentru copii in unitate de protectie speciala pentru adulti, transformandu-se in Centrul Pilot de Servicii pentru Persoanele cu Handicap ,,Condorul” ( conform Hotararii nr. 512/24.03.2008) si ulterior, in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitati „Condorul” (Hotararea nr. 56/14.04.2009 a Consiliului Judetean Bacau).

In momentul de fata, Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitati „Condorul” este organizat in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, fara personalitate juridica.

CRRPD ,,Condorul” are ca scop menţinerea starii de sanatate a beneficiarilor, precum şi prelungirea duratei de viaţa a acestora, iar acolo unde este posibil, reintegrarea socio-familiala a rezidenţilor.

CRRPD,,Condorul” acorda sprijin familiilor in situaţii de risc şi/sau servicii de specialitate pentru persoanele cu handicap adulte, care solicita acest lucru.

CRRPD ,,Condorul”, prin intalniri cu partenerii şi evaluarea activitaţii comune, asigura accesul la informaţii privind modul de lucru şi serviciile asigurate de catre centru.

Evaluarea vizeaza urmatoarele aspecte:

 • gradul de satisfacţie a beneficiarilor
 • gradul de participare a beneficiarilor in procesul de furnizare a serviciilor sociale
 • calitatea serviciilor oferite.

CRRPD Condorul işi promoveaza serviciile oferite prin apariţii mass media, comunicate de presa, raportari periodice. Totodata asigura modalitaţi de comunicare permanenta cu membrii comunitaţii locale şi alte instituţii sociale, cat şi prin incheierea de parteneriate de colaborare.

CRRPD Condorul manifesta deschidere catre comunitate prin incheierea de parteneriate şi participarea la activitaţile comune ale DGASPC Bacau de informare a opiniei publice asupra problematicii persoanei cu handicap.

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitati „Condorul” Bacau este structurat astfel:

 • compartiment consiliere, ingrijire, recuperare si asistenta sociala (tip rezidential)
 • compartiment servicii de tip respiro (sistem rezidential – perioada determinata)

Centrul acorda un complex de servicii care cuprind o gama variata de activitati de asistenta sociala. Conform acreditarii, ca furnizor de servicii sociale, acestea sunt:

 • promovarea relatiilor sociale
 • informare in domeniu
 • consiliere sociala
 • gazduire pe perioada determinata
 • servicii de ingrijire medicala
 • servicii de recuperare si reabilitare( kinetoterapie, consiliere psihologica, ergoterapie, logopedie).

Centrul dispune de personal calificat, care beneficiaza de formare profesionala continua. Terapiile sunt asigurate de personal specializat şi raspund nevoilor specifice ale beneficiarilor:

Accesul beneficiarilor la servicii, activitaţi:

Servicii de gazduire – rezidentii beneficiaza de dormitoare amenajate personalizat, cu acces usor la grupurile sanitare, salile de mese si spatiile de recreere, toate acestea fiind dotate conform standardelor de calitate.

Servicii de ingrijire – in satisfacerea nevoilor rezidentii sunt ajutati, indrumati si supravegheti de personalul angajat: educatori, instructori de educatie, infirmieri, asistenti medicali.

Servicii de educatie nonformala si informala – in urma evaluarii/reevaluarii potentialului individual al beneficiarilor, centrul asigura desfasurarea activitatilor prin programe educationale specifice, in conformitate cu evolutia individuala si conform potentialului restant al fiecarui beneficiar. Activitatile se desfasoara atat individual, cat si in grup. In vederea integrarii in societate, beneficiarii sunt pregatiti pentru adoptarea unei conduite civilizate, prin insusirea unor comportamente sociale acceptate, norme sociale, etc.

Servicii de sprijin emotional si consiliere – sunt asigurate de intreg personalul centrului, sub coordonarea psihologului si a asistentului social.

Servicii de abilitare/reabilitare –cuprind activitati de terapie psihologica, kinetoterapie, ergoterapie, logopedie, terapie medicala si asistenta sociala. Acestea se desfasoara in spatii special amenajate: sala de ergoterapie, sala de kinetoterapie, cabinet psihologic, cabinet logopedic si cabinet medical. In situatia in care beneficiarii nu au putut frecventa salile de terapie, activitatile terapeutice au fost desfasurate in alte spatii(dormitoare, sali de activitati, etc.).

KINETOTERAPIE

Obiective urmarite in cadrul sedintelor terapeutice de recuperare/ reabilitare :

 • educarea reeducarea posturala;
 • reeducarea neuro-motorie;
 • imbunataţirea mobilitaţii articulare;
 • tonifierea musculara;
 • educarea reeducarea echilibrului static şi dinamic;
 • educarea reeducarea deprinderilor motrice de baza: mers, alergare, caţarare, aruncare, prindere;
 • dezvoltarea abilitaţilor motorii: motricitate globala, specifica şi coordonare vizuo-motrica;
 • educarea reeducarea psihomotricitaţii;
 • educarea sensibilitaţii;
 • creşterea capacitaţii de efort;
 • prevenirea accentuarii deviaţiilor şi deformarilor aparatului locomotor.

Sedintele de recuperare au inclus masaj si gimnastica medicala: exerciţii pasive, pasivo-active, active, active cu rezistenţa, exerciţii cu obiecte portative, exerciţii la aparate;

ERGOTERAPIE

Principalele obiective urmarite sunt:

 • stimularea şi dezvoltarea prehensiunii, a motricitaţii grosiere şi/sau fine;
 • dezvoltarea abilitaţilor manuale;
 • dezvoltarea capacitaţii de coordonare: bimanuala, oculo-manuala, mana-ochi-picior;
 • dezvoltarea capacitaţii de concentrare a atenţiei;
 • -aplicarea de jocuri individuale şi/sau colective care permit dezvoltarea psiho-sociala, extinderea cunoştinţelor, dezvoltarea indemanarii, inteligenţei, afectivitaţii, sensibilitaţii, psihomotricitaţii.
 • dezvoltarea cognitiva; stimularea creativitaţii;
 • dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala;
 • antrenarea raţionala şi progresiva la activitaţile vieţii cotidiene;
 • combaterea tulburarilor de comportament;
 • reducerea hiperkinetismului şi/sau agitaţiei psiho-motorii;
 • reducerea stereotipiilor motorii;
 • socializarea;
 • oferirea unor modalitaţi de petrecere a timpului liber.

Ergoterapia cuprinde:

 • Terapie psihomotrica şi abilitare manuala
 • Ludoterapie
 • Meloterapie
 • Stimulare senzoriala
 • Activitaţi utilitare şi de autogospodarire
 • Activitaţi socio-recreative
 • Socializare

TERAPIE PSIHOLOGICA

Terapia psihologica vizeaza:

 • dezvoltarea cognitiva
 • dezvoltarea psihomotrica
 • stimularea senzoriala
 • consiliere, acolo unde este cazul.

Dezvoltarea cognitiva – obiective:

 • formarea/dezvoltarea capacitaţii de concentrare a atenţiei;
 • imbogaţirea vocabularului cu noi expresii;
 • realizarea de semne pregrafice/grafice;
 • insuşirea conceptului de numar.

Dezvoltare psihomotrica – obiective:

 • cunoaşterea, recunoaşterea şi clasificarea obiectelor in funcţie de forma, culoare, marime;
 • reeducarea alcatuirii schemei corporale ca baza pentru auto şi heterocunoaştere;
 • determinarea lateralitaţii şi exersarea acesteia;
 • formarea capacitaţii de orientare spaţiala şi temporala.
 • Metodologia de lucru: Metode: explicaţia, observaţia, imitaţia, demonstraţia, exerciţiul, lauda, recompensa, incurajarea, indicaţii verbale, dialogul, stimularea senzoriala, jocul;

  LOGOPEDIE

  Vizeaza terapia tulburarilor de limbaj:

  • Terapia tulburarilor de pronunţie
  • Terapia tulburarilor de scris-citit
  • Terapia tulburarilor de ritm şi fluenţa
  • Terapia tulburarilor polimorfe

  In cadrul terapiei logopedice se urmaresc obiectivele de mai jos:

  • verificarea motricitaţii generale, a celei fine, a integritaţii organice şi funcţionale a aparatului fono-articulator, verificarea gradului de intelegere dupa auz, cunoasterea posibilitatilor articulatorii si de evaluare a achizitiilor verbale;
  • educarea auzului fonematic: pronunţarea onomatopeelor, pronunţarea seriilor de silabe, diferenţierea consoanelor surde de cele sonore;
  • educarea atenţiei vizuale verbale;
  • insuşirea pronunţiei corecte a sunetelor, silabelor;
  • corectarea pronunţiei deficitare a sunetelor şi introducerea lor in silabe, cuvinte şi apoi in vorbirea curenta;
  • dezvoltarea nivelului de inţelegere şi a comunicarii nonverbale (sa raspunda la gesturi cu gesturi, sa execute comenzi simple sau complexe, insoţite sau nu de gesturi);
  • formarea şi dezvoltarea comunicarii prin limbaj scris (sa realizeze semne pregrafice, grefice şi litere, sa realize legatura fonem-grafem);
  • formarea unei respiraţii corecte, cu respectarea echilibrului inspir – expir.

  Metodologia de lucru: Metode: observaţia, imitaţia in oglinda, exerciţiu – demonstraţie, testelor;

  TERAPIE MEDICALA:

  Activitaţi:

  • asigurarea masurilor zilnice de igiena şi antiepidemice, atat a beneficiarilor, cat şi a unitaţii;
  • programarea beneficiarilor pentru examene de specialitate sau investigaţii de laborator;
  • asigurarea condiţiilor necesare pentru identificarea şi evaluarea permanenta a nevoilor fizice, emoţionale şi de sanatate ale fiecarui beneficiar;
  • izolarea beneficiarilor suspecţi de boli infecto-cantagioase, etc.;
  • intocmirea necesarului de regimuri alimentare pentru beneficiari;
  • gestionarea corecta a medicamentelor de la aparatul de urgenţa;
  • activitaţi de aplicare şi respectare a normelor de igiena la recepţia, prelucrarea şi distribuirea alimentelor, la intreţinerea igienica a blocului alimentar şi a utilajelor din dotare;
  • profilaxia afecţiunilor intercurente;
  • administrarea tratamentului de fond;
  • acordarea asistenţei medicale de urgenţa, in limitele competenţelor profesionale ce-i revin;
  • monitorizarea sanataţii aparatului genital şi a vieţii sexuale – acolo unde este cazul;
  • alte activitaţi de educaţie pentru sanatate, acolo unde este cazul.

  Metodologie de lucru: Metode: observaţia, documentarea, masurarea şi monitorizarea funcţiilor vitale (tensiune arteriala, puls, temperatura), evaluarea;

  Servicii de asistenta sociala – asigura mentinerea relatiei cu familia/apartinatorii legali si comunitatea prin obtinerea de informatii necesare in vederea realizarii reintegrarii in familie a beneficiarilor. Asistentul social lucreaza impreuna cu echipa pluridisciplinara in identificarea si satisfacerea nevoilor beneficiarilor, la nivel de centru si comunitate.

  Servicii de asistenta medicala – se asigura administrarea tratamentului de fond, interventie in situatii de urgenta, profilaxia afectiunilor intercurente, vaccinari, relationare cu medicul de familie si medicii specialisti.