Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești


Date de contact centru:

Scurta descriere a centrului:
Localizare: oras Darmanesti, jud. Bacau, in fosta zona miniera Vermesti,
Suprafata teren: 39.950 mp,
Suprafata cladiri: 1.958.30 mp,
Data infiintarii: 01.09.2000 – conform Ordinului emis de S.S.P.H. nr. 34 / 2000,
Data preluarii de catre D.G.A.S.P.C.: 01.01.2005,
Nr. locuri (conform acreditarii): 96.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Darmanesti este o institutie de interes public, fara personalitate juridica, in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau care are rolul de a asigura aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta speciala a persoanelor cu dizabilitati psihice si mentale, mentinerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unor situatii de nevoi speciale.

Dorim sa raspundem obiectivelor Noii Strategii Nationale si a Strategiei Judetene privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap.

Centrul este prevazut cu 22 dormitoare personalizate, cu 2,4,5 paturi.

Misiunea C.R.R.N. Darmanesti: asigurarea accesului persoanelor adulte cu handicap, la serviciile oferite conform acreditarii, pe o perioada de timp determinata, in functie de nevoile individuale ale beneficiarului.

Viziunea C.R.R.N. Darmanesti:

 • Furnizarea serviciilor sociale de calitate adaptate nevoilor beneficiarului;
 • Schimbarea modului de abordare al apartinatorilor vis-a-vis de patologia psihica.

Serviciile oferite (conform acreditarii): Tipurile de servicii oferite in cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Darmanesti au ca obiect de activitate acordarea de servicii cu caracter specializat:

  • Promovare relatii sociale;
  • Gazduire pe perioada determinata;
  • Reintegrare comunitara;
  • Consiliere sociala;
  • Consiliere psihologica;
  • Servicii de ingrijire social-medicala de natura medicala;
  • Servicii de asigurare a hranei;
  • Servicii de recuperare si reabilitare;
  • Kinetoterapie;
  • Masaj;
  • Socializare si petrecere a timpului liber;
  • Reintegrare familiala si comunitara, incadrate la indicativul 1.1 din anexa 1 a Hotararii nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.

Personal angajat (la 31.12.2014): 74 salariati din care specialisti:

   • 1 medic specialist psihiatru (cu 1/2 norma),
   • 2 medici medicina generala (cu 1/2 norma),
   • 10 asistenti medicali,
   • 1 masor (cu un sfert de norma),
   • 1 psiholog,
   • 1 educator,
   • 2 asistenti sociali,
   • 4 terapeuti ocupationali,
   • 4 instructori de ergoterapie,
   • 17 pedagogi de recuperare.

Documente/formulare/cereri, de interes public, specifice:
Admiterea unui beneficiar in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Darmanesti se face de catre D.G.A.S.P.C. Bacau.

Documente atasate