Complex de servicii comunitare pentru persoane cu handicap neuropsihic Filipești


Denumirea completa: COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP NEUROPSIHIC FILIPESTI

Date de contact

Sef complex – SOVA-GATU LAUR,

Scurta prezentare a unitatii

„Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic Filipesti” s-a infiintat ca urmare a implementarii Proiectului „Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni”, in cadrul Programului privind Incluziunea Sociala (P.I.S), Partea III- Programe de asistenta sociala, Program pentru Persoane cu Dizabilitati, finanţat din imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Bugetul de stat conform Acordului de imprumut ratificat prin Legea nr.40/2007. La nivel judetean, infiintarea Centrului de Ingrijire si Asistenta, precum si a celor 4 Locuinte Protejate de Tip Familial a fost aprobata prin HCJ nr.32/17.03.2008.

Infiintarea ”Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic Filipesti”, este parte a unor serii de masuri inter-conectate ce vizeaza inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni si in mod implicit realizarea reformei institutionale a sistemului de protectie a persoanelor cu dizabilitati la nivelul judetului Bacau, si se incadreaza in categoriile de interventie prevazute in Strategia Judeteana in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului 2006-2011 si in Strategia Nationala, si anume, restructurarea institutionala. De asemenea, noile servicii specializate infiintate se regasesc in Planul Judetean de Restructurare/Inchidere.

2. Misiunea si obiectivele Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic Filipeşti

Misiune: Furnizarea de servicii sociale specializate de tip rezidential persoanelor cu dizabilitati neuropsihice, pe o perioada determinata respectand principiile egalitatii de sanse, tratamentului egal, nediscriminatoriu si transparentei.

Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic Filipesti functioneaza ca institutie de asistenta sociala, de interes judetean, fara personalitate juridica in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau.

Obiective:

 • Cresterea calitatii vietii persoanelor adulte cu dizabilitati prin oferirea de servicii sociale specializate in conformitate cu standardele minime de calitate;
 • Cresterea nivelului de asistenta personalizata si a programelor de abilitare, valorificand potentialul si abilitatile fiecarui beneficiar;

Institutia noastra ofera un complex de servicii care acopera toata gama activitatilor de asistenta sociala, serviciile fiind oferite de specialisti, propunandu – ne sa realizam scopul institutiei noastre: promovarea persoanelor cu handicap neuropsihic, recuperare si reabilitarea unui numar cat mai mare de beneficiari, socializarea si reintegrarea lor in societate si familie. Astfel dorim sa raspundem obiectivelor strategiei nationale privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap.

 • este o institutie cu rol de a asigura aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta speciala a persoanelor cu handicap, mentinerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unor situatii de nevoi speciale.
 • complexul este infiintat prin H.C.J.32/17.03.2008, fiind subordonat metodologic :
  • Autoritatii Nationale pentru Persoane cu Dizabilitati
  • Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului,

iar din punct de vedere financiar – contabil este subordonat Consiliului Judetean Bacau

3. Institutia urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective generale :

 • cresterea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati
 • recuperarea, reabilitarea beneficiarilor prin terapii specifice ( medicale, psihologice si sociale)
 • reintegrarea socio-familiala si profesionala a utilizatorilor care au potential,

precum si a urmatoarelor obiective specifice:

 • pentru beneficiarii cu afectiuni mentale:
  • educarea capacitatilor cognitive
  • diminuarea disfunctiilor la nivel comportamental si afectiv
  • formarea autonomiei personale si sociale
  • dezvoltarea deprinderilor, abilitatilor prin activitati practice
 • pentru beneficiarii cu afectiuni psihice:
  • mentinerea starii psihice la un nivel normal prin tratament medicametuos corespunzator
  • reducerea starilor depresive, anxioase, restabilirea echilibrului emotional prin diverse forme de terapie

4.Instituţia acorda servicii sociale in cadrul a patru compartimente, conform Anexei 1.21 la H.C.J.Bacau nr.195/28.12.2016:

 • Compartiment contabilitate, administrativ,gospodarire, intretinere reparatii si deservire, cu un total de 15 salariati;
 • Compartimentul evaluare, recuperare si asistenta sociala, cu un total de 12 specialisti;
 • Locuinte maxim protejate deservite de 20 de salariati (cate 5 pentru fiecare locuinta);
 • Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic deservit de 37 salariati;
 • Serviciile oferite beneficiarilor sunt urmatoarele:
  • gazduire pe perioada determinata;
  • ingrijire medicala de natura sociala;
  • asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive;
  • reintegrare familie si comunitate;
  • promovare relaţii sociale;
  • consiliere sociala si psihologica
  • kinetoterapie
  • terapie ocupationala

6.Beneficiarii serviciilor

Beneficiarii acestor servicii sunt in prezent 24 de persoane adulte cu handicap mental, psihic sau asociat, preluate din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni dispuse in patru Locuinte Maxim Protejate (Luna, Saturn, Neptun, Jupiter) ce asigura gazduire de tip familial in sistem maxim protejat, care prezinta potential si abilitati pentru viata semi-independenta si integrare in comunitate.

Centrul de Ingrijire si Asistenta va asigura servicii de ingrijire si asistenta unui numar de 48 de beneficiari care prezinta potential scazut pentru viata independenta fiind in mare masura dependenti de persoana de ingrijire .

7.Servicii medicale

Serviciile medicale sunt oferite in cadrul cabinetului medical, a unei sali de tratament, dotate cu mobilier, aparatura si instrumentar necesar (aparat de urgenta dotat cu medicamente şi materiale ce respecta baremul şi normele in vigoare, sterilizator, instrumentar pentru mica chirurgie).

Principalele servicii medicale oferite beneficiarilor constau in:

 • indrumare, sprijin, consiliere pe probleme de sanatate;
 • ingrijire şi igiena personala;
 • evaluarea medicala permanenta şi la nevoie;
 • tratament a imbolnavirilor intercurente şi cronice;
 • asigurare si acordarea primului ajutor ;
 • nutriţie şi dieta prin evaluarea nevoilor alimentare şi adaptarea lor la indicaţiile medicului;
 • recuperare medicala;
 • educaţie pentru sanatate (prevenţia consumului de droguri, alcool, tutun), educaţie sexuala şi contraceptiva;
 • monitorizarea preventiva şi terapeutica a starii de sanatate psihica a beneficiarilor;
 • evaluarea starii de sanatate;
 • asigurarea accesului la serviciile medicului de familie, medicilor specialişti şi la asistenţa tehnica (oftalmolog, stomatolog);
 • asigurarea profilaxiei imbolnavirilor prin vaccinari / revaccinari;
 • izolarea cazurilor contagioase si a celor cu agitatie psihomotorie in izolator;
 • asigurarea anunţarii serviciului de Ambulanţa şi transportul la unitaţi medicale specializate in caz de urgenţe;
 • asigurarea unei medicaţii adecvate pe baza prescripţiilor medicale ale medicului specialist, medicului curant şi medicului de familie, respectand normele in vigoare privind eliberarea reţetelor, inregistrarea , depozitarea, distribuirea şi administrarea medicamentelor.

7. Servicii reintegrare familiala si comunitara

Reintegrarea se face treptat , in functie de nevoia beneficiarului , in spatiul comunitatii, prin accesarea serviciilor ce aceasta le poate oferi: biserica, magazin,etc. In perioada scursa de la transferul beneficiarilor s-a efectuat acomodarea cu noua locatie, cunoasterea imprejurimilor si a principalelor obiective de interes din localitate, contactul cu satenii, desfasurarea de activitati de ergoterapie in unele gospodarii din comunitate,procedeu lent, datorat faptului ca si comunitatea are nevoie de timp de acomodare .In perioada urmatoare, dorim sa intensificam aceste contacte prin incheierea de parteneriate, in prima faza cu scoala din localitate pentru desfasurarea de activitati comune, menite sa duca la promovarea imaginii persoanei cu handicap.

8.Promovare relatii sociale

 • complexul asigura acţiuni de socializare in baza programului de integrare/reintegrare sociala.
 • sprijina beneficiarii sa cunoasca şi sa utilizeze serviciile comunitaţii, poşta, telecomunicaţiile, transportul, serviciile medicale de recuperare, in funcţie de nevoile şi opţiunile fiecaruia.
 • sprijina beneficiarii sa participe activ la viaţa comunitaţii

9.Servicii de asistenţa sociala:

 • spaţiul unde este amplasat:cladirea CIA -etaj
 • persoanele care lucreaza in cadrul serviciului: 1 asistent social.
 • principalele servicii oferite beneficiarului: actualizarea anchetelor sociale,
 • completarea documentelor personale ale beneficiarilor, evaluarea periodica a situaţiei familiei beneficiarului, intocmirea fişelor de intrare/ieşire in/din complex
 • modul de inregistrare a informaţiilor(formulare/fişe folosite): fişa de internare/ieşire in/din centru, fişa de integrare/reintegrare sociala.
 • modul de accesare a serviciilor: conform Planului Individual de Intervenţie.

Asistentul social acorda consiliere beneficiarilor, cat şi familiilor acestora, sprijinind in acelaşi timp menţinerea unei stranse legaturi prin facilitarea vizitelor, telefon, corespondenţa, ieşiri in comunitate, informeaza familia/reprezentantul legal in legatura cu tot ceea ce presupune procesul de furnizare a serviciului catre beneficiar, drepturi, activitaţi, metode şi proceduri aplicate, rezultate obţinute), organizeaza programe cultural-educative şi de socializare a beneficiarilor, aplica o politica de deschidere şi implicare a comunitaţii in viaţa beneficiarilor, de servicii in vederea orientarii şi integrarii sociale a acestora, identifica soluţiile de integrare familiala şi comunitara, colaboreaza cu serviciile de specialitate din comunitate in vederea orientarii şi integrarii beneficiarilor.

Procedeele de recuperare sociala conţin activitaţi de formare a autonomiei sociale pe urmatoarele arii de conţinut:

 • adaptarea la mediul social,
 • norme de comportare civilizata, relaţii de adaptare, integrare in micro/macro grupurile sociale,
 • activitaţi de socializare, relaţionarea cu familia acestora.

10.Servicii de sprijin psihologic:

 • spaţiul unde este amplasat: CIA
 • orarul de funcţionare: Luni 11.00-13.00
 • persoanele care lucreaza in cadrul serviciului : 1 psiholog prin serviciu externalizat

Asistenţa psihologica se axeaza pe urmatoarele fundamente :

 • Cunoaşterea particularitaţilor specifice dezvoltarii psihice a persoanei si a tuturor componentelor personalitatii ;
 • Atitudinea si reactiile persoanei in raport cu deficienta sau cu incapacitatea sa si in relatiile cu cei din jur ;
 • Modul de manifestare a comportamentului in diferite situatii ;
 • Identificarea disfunctiilor la nivel psihic ;
 • Identificarea cailor de recuperare/compensare a functiilor psihice afectate;
 • Asigurarea unui cadru de securitate si confort afectiv pentru mentinerea echilibrului psihic si dezvoltarea armonioasa a personalitatii.
 • Organizarea conduitelor si structurarea perceptiv-motorie ;
 • Terapia cognitiv – comportamentala ;
 • Terapie prin invatare (reprezentare, dezvoltarea imaginatiei, dezvoltarea atentiei, memoriei, inteligentei, creativitatii) ;
 • Terapie ocupationala si psihoterapie de expresie ;
 • Organizarea si formarea autonomiei personale ;
 • Oferirea de consiliere psihologica individuala .

11.Terapie ocupationala

Activitaţile de terapie ocupaţionala se desfaşoara in cadrul celor doua cluburi unde beneficiarii işi dezvolta abilitaţile, deprinderile in vederea reintegrarii sociale a acestora, activitaţile fiind coordonate de catre terapeutul ocupational si pedagogul de recuperare cu atributii cultural -artistice .
In vederea asigurarii continuitaţii serviciilor acordate, CSCPHN Filipesti,ofera beneficiarilor posibilitatea implicarii in activitaţi de terapie ocupaţionala .

Acţiunea specialistilor se exercita in urmatoarele direcţii:

 • Formarea deprinderilor de viaţa cotidiana;
 • Cultivarea capacitaţilor şi aptitudinilor pentru munca;
 • Menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitaţilor individuale;
 • Stimularea capacitaţilor creatoare şi dezvoltarea unor deprinderi practice noi;
 • Cultivarea respectului pentru activitate,preţuirea rezultatelor activitaţii;
 • Dezvoltarea unor forme noi, pozitive, de comunicare interpersonala;
 • Cultivarea autocontrolului, educarea capacitaţii de acţiune;
 • Integrarea intr-o echipa de munca, stimularea spiritului de competiţie intre membrii grupului.

12.Servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive

Prepararea hranei se realizeaza in bucataria complexului , dispunand şi de spaţii pentru pastrarea alimentelor, iar servirea mesei se realizeaza in spatiul deschis din zona de bucatarie din LP. In apropierea spaţiilor de servire şi pregatire a mesei exista grupuri igienico-sanitare.

Bucataria funcţioneaza intre orele 7.30-19.30 (inclusiv sambata şi duminica).

Personalul ce asigura serviciile de preparare şi servire a mesei este format din 2 bucatari şi 2 muncitori necalificaţi bucatarie . Pedagogii de recuperare de pe fiecare LP servesc si supravegheaza servirea mesei. Pentru informarea beneficiarilor privind meniul zilnic, in fiecare LP exista un panou de afişare a acestuia.

Complexul asigura beneficiarilor o alimentaţie corespunzatoare calitativ şi cantitativ, conform normelor legale, pe baza recomandarilor medicilor se asigura beneficiarilor hrana dietetica. Fiecarui beneficiar i se asigura 3 mese principale, desert, meniurile sunt variate, ţinandu-se cont de preferinţele beneficiarilor in stabilirea lor.

In desfasurarea activitatilor, pentru urmarea procedurilor si respectarea standardelor minime de calitate complexul foloseste o serie de instrumente specifice pentru fiecare domeniu in parte, comune cu celelalte centre din subordinea componentei adulti , dintre care amintim cateva , in ordinea aplicarii/folosirii lor: contractul de servicii, angajamentul de plata, fisa de evaluare initiala,fisele de evaluare pe specialitati, fisa de evaluare/reevaluare,planul individualizat de interventie cu cele trei programe: ingrijire,recuperare si integrare,fisa de monitorizare,fisa de raportare lunara,protocoale privind invoirea,rapoarte de evaluare, fisa de iesire,avize a C.C, adrese catre institutii colaboratoare( medic de familie, primarii, servicii de evidenta populatiei, etc), chestionare de evideniere a satisfactiei beneficiarului, chestionar pentru identificarea formei de abuz, alte instrumente specifice, in functie de caz.

Complexul are deschis un cont pe pagina de socializare facebook: https://web.facebook.com/cscphn.filipesti.