Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacău


Date de contact

 • Adresa sediului administrativ: 600157 Bacau, aleea Ghioceilor, nr. 4
 • Telefon/ fax: 0234/ 576402
 • Sef centru: Gicu ANTOHI- 0731570527;
 • Coordonator personal de specialitate: Gabriela GODOI- 0723626934

Certificat de acreditare al D.G.A.S.P.C. Bacau

Seria AF, nr. 000913/ 10.04.2014

Licente de functionare:

Seria LF, nr. 0001822/ 2016 pentru Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilitati;

Seria LF, nr. 0001884/ 2016 pentru C.T.F. „Marasti”;

Seria LF, nr. 0001886/ 2016 pentru Complexul de C.T.F.-uri „Dragos Voda”;

Seria LF, nr. 0001879/ 2016 pentru C.T.F. „Arcadie Septilici”.

Misiunea centrului:

Asigurarea dreptului la condiţii decente de trai şi pregatirea pentru viaţa in familie şi comunitate a rezidenţilor aflaţi temporar in centru si derularea de activitati de recuperare pentru beneficiari din cadrul sistemului si din comunitate.

Grup tinta: Copii si tineri cu dizabilitati

Servicii si locatii:

 • Reteaua de Case de Tip Familial, formata din:
  • Casa de Tip Familial „Marasti”, cu sediul in Bacau, strada Marasti, nr. 17;
  • Casa de Tip Familial ,,Arcadie Septilici”, cu sediul in comuna Margineni, str. Prelungirea Arcadie Septilici, nr. 40;
  • Complexul de Case de Tip Familial ,,Dragos Voda”, cu sediul in Bacau, strada Dragos Voda, nr. 4 bis, format din 3 casute de tip familial.
 • Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilitati (cu sediul in Bacau, Aleea Ghioceilor, nr. 4), formata din:
  • Serviciul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilitati;
  • Unitatea mobila de interventie la domiciliu;
  • Compartiment de consiliere pentru persoane cu TSA.

Principii:

 • respectarea si promovarea interesului superior al copilului;
 • deschiderea spre comunitate;
 • principiul egalizarii sanselor si non-discriminarii;
 • asistarea copilului cu dizabilitati;
 • respectarea demnitatii si confidentialitatii;
 • mentinerea legaturii cu familia;
 • protectia copilului cu dizabilitati impotriva oricarei forme de abuz si exploatare;
 • promovarea si implementarea modelului familial de ingrijire;
 • protectia copilului cu dizabilitati pe perioada determinata, avand ca obiectiv prioritar reintegrarea in familie;
 • respectarea identitatii copilului.

Resurse umane:

Statul de funcţii al Centrului de Servicii Sociale “Ghiocelul” cuprinde 73 persoane, avand urmatoarea configuraţie: 60 – specialişti 3 – personal de ingrijire, 10 – personal administrativ

Parteneriate:

Conducerea şi personalul centrului militeaza pentru dezvoltarea relaţiilor parteneriale, scopul reprezentandu-l dezvoltarea abilitatilor de socializare a copilului cu dizabilitati, la finele anului 2016 fiind realizate urmatoarele:

 • parteneriate cu organizatii neguvernamentale: Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau, Asociatia „Betania”, Fundatia H.H.C. Romania- Baia Marea, Fundatia SERA Bucuresti, altele.
 • parteneriate cu instituţii de invaţamant (C.N. “V. Alecsandri”, Scoala „Miron Costin”, Gradiniţa nr. 33, C.N. „Grigore Antipa”, C.N. „Ion Ghica”, altele)
 • atragerea anuala a peste 30 de voluntari/ studenti practicanti,
 • realizarea de activitaţi comune cu studenţi sau entitaţile in sine, respectiv facultaţile de asistenţa sociala, psihologie, kinetoterapie şi terapie ocupaţionala ale universitaţilor bacauane, respectiv: „Vasile Alecsandri” Bacau, „George Bacovia” Bacau.