Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități


Date de contact

  • Adresa: Bacau, Str. Aleea Ghioceilor, Nr. 4, Cod 600157
  • Telefon / Fax: 0234/51.36.00;
  • Persoana de contact: Sorina Mihaela Draghin (sef serviciu – Inspector de specialitate/Psiholog)

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati are drept misiune – identificarea si evaluarea complexa medico-psihosociala a copiilor cu dizabilitati, cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, cu domiciliul in judetul Bacau, in vederea stabilirii gradului de handicap (dizabilitate) a acestora.

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati s-a infiintat conform Hotararii de Guvern nr. 1205/27.11.2001 si functioneaza in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, conform Hotararii Consiliului Judetean Bacau nr. 77 din 30.11.2001.

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati in prezent isi desfasoara activitatea in baza Hotararii de Guvern nr. 1437/02.09.2004, avand urmatoarele atributii:

  • identifica, evalueaza si monitorizeaza copiii/ tinerii cu handicap/ deficienta;
  • verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala;
  • efectueaza, in situatii exceptionale, evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;
  • intocmeste rapoarte de evaluare complexa si planul de servicii personalizat si propune comisiei incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap si dupa caz, stabilirea unei masuri de protectie; propunerile de incadrare intr-un grad de handicap se fac pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii specialisti, a criteriilor medico-psiho-sociale si a instrumentelor de evaluare;
  • urmareste realizarea planului de servicii personalizat aprobat de comisie;
  • efectueaza reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap, la cerere parintelui sau a reprezentantului legal, formulata cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului; cererea de reevaluare poate fi formulta si inainte de expirarea acestui termen daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap;
  • comunica in scris partilor sau reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare.