Serviciul Management de Caz

Date de contact

Biroul Management de Caz:
Adresa: Str. Condorilor Nr. 2
Sef Birou: Doru Ionica – telefon de serviciu 0731570529
Telefon / fax: 0372/344150

Serviciul Management de Caz:
Adresa: Str. Condorilor Nr. 2
Sef serviciu: Laura Mihai – telefon de serviciu 0731570512
Telefon / fax: 0372/344150

Serviciul management de caz s-a constituit ca structura funcţionala a D.G.A.S.P.C. Bacau in baza Hotararii Consiliului Judeţean nr. 116 din 28.06.2013, prin redistribuirea personalului din centrele şi serviciile aparatului propriu de specialitate din cadrul instituţiei.

Managementul de caz este o” metoda de lucru obligatorie utilizata in domeniul protectiei copilului si reprezinta ansamblul de tehnici, proceduri si instrumente de lucru care asigura coordonarea tuturor activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului de catre profesionisti din diferite servicii/institutii publice si private”.

Obiectivul utilizarii acestei metode consta in asigurarea unei interventii multidisciplinare si interinstitutionale, organizata, riguroasa, eficienta si coerenta pentru copil, familie, reprezentant legal si alte persoane importante pentru copil.

 

Serviciul are in componenţa sa, conform Statului de functii aprobat prin Hotararea Consilului Judetean Bacau, nr.195 din 28.12.2016, urmatoarele compartimente funcţionale:

1. Compartimentul pentru deprinderi de viata independenta si integrare socio-profesionala a tinerilor

Compartimentul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţa independenta si integrarea socio-profesionala a tinerilor desfaşoara in cadrul Serviciului Management de Caz activitaţi structurate sau semistructurate de pregatire şi stimulare a autonomizarii tinerilor, de stimulare a individualitaţii şi dezvoltare a resurselor personale ale acestora pentru trecerea de la dependenţa de sistem la independenţa personala.

Activitatile principale desfasurate in cadrul Compartimentului pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţa independenta si integrarea socio-profesionala a tinerilor sunt:

 • informare si orientare scolara si profesionala;
 • consiliere psihologica, vocationala si orientare in cariera;
 • consiliere educationala, profesionala, familiala;
 • consiliere economica, gestiune financiara, procurarea si administrarea unei locuinte;
 • consiliere comunitara si de integrare in structuri administrative;
 • sprijinirea tinerilor in vederea identificarii, obtinerii si pastrarii unui loc de munca, conform profilului educational, cunostintelor si capacitatilor sale;
 • medierea angajarii tinerilor si identificarea unor solutii locative pentru beneficiari;
 • monitorizarea post-integrare

Date de contact

Compartimentul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţa independenta si integrarea socio-profesionala a tinerilor :
Str. Condorilor Nr. 2
Tel. 0372/344147
Fax 0372/344150

2. Compartimentul de evidenta intrari –iesiri, ONG-uri si corespondenta

Activitatile principale desfasurate de acest compartiment sunt:

 • Informarea si indrumarea ONG-urilor in ceea ce priveste aplicarea metodei managementului de caz pentru beneficiarii de masura de protectie speciala
 • Informarea ONG-urilor furnizoare de servicii de tip rezidential cu privire la legislatia in vigoare in domeniul protectiei copilului
 • Instrumentarea cazurilor care urmeaza a fi admise cu masura de protectie in cadrul ONG-urilor de pe raza judetului Bacau si a altor judete
 • Instrumentarea cazurilor din cadrul ONG-urilor pentru care urmeaza a fi modificata/ incetata masura de protectie/ deschiderea procedurii de adoptie, aceste servicii fiind oferite in urma propunerilor facute de catre echipa de specialisti din cadrul ONG-urilor.
 • Inregistrarea documentelor serviciului, precum si intocmirea corespondentei.

3. Compartimentul pentru prevenirea separarii copilului de familia naturala

Managementul de caz, aplicat in domeniul protecţiei drepturilor copilului, implica parcurgerea urmatoarelor etape principale:

 • Evaluarea situatiei socio-medicale pentru cazurile semnalate de autoritatile locale, institutii, ong-uri sau provenite din autosesizari
 • Intocmirea si implementarea planurilor de inteventie
 • Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil, conform planului intocmit( consiliere, sprijin material, orientare catre alte institutii, acompaniere);
 • Efectuarea demersurilor necesare incheierii conventiei de colaborare cu autoritatile locale in vederea implementarii planurilor personalizate de protectie.

Activitaţile desfaşurate in cadrul acestor etape se bazeaza pe principiile individualizarii şi personalizarii, precum şi pe implicarea activa (consultare şi participare) a copilului şi familiei/ reprezentantului legal.

4. Biroul management de caz cu 4 structuri componente:

 • 4.1 Compartimentul management de caz pentru copilul plasat intr-un serviciu de tip rezidential
 • 4.2 Compartimentul management de caz pentru asistenta maternala
 • 4.3 Compartimentul management de caz pentru copilul plasat la rude/familii/persoane
 • 4.4 Compartimentul management de caz pentru supravegherea specializata

Biroul management de caz indeplineste urmatoarele atributii principale:

 • Asigura coordonarea activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului, in urmatoarele etape:
  • 1. Evaluarea detaliata/complexa a situatiei copilului (intocmeste raportul de evaluare detaliata a copilului si familiei acestuia si propune Comisiei pentru Protectia Copilului sau instantei judecatoresti mentinerea/incetarea masurii de protectie speciala in sistem rezidential, in functie de nevoile beneficiarului);
  • 2. Elaborarea planului individualizat de protectie (PIP) pentru copiii separati de familie, prevazut in Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
  • 3. Elaborarea planului de reabilitare si/sau reintegrare sociala pentru copiii abuzati, neglijati si/sau exploatati, inclusiv victime ale traficului, exploatarii prin munca, exploatarii sexuale in scop comercial.
 • Coordoneaza si controleaza activitatea de protectie speciala a copilului in sistem rezidential desfasurata in cadrul centrelor rezidentiale organizate in structura DGASPC Bacau;
 • Asigura aplicarea metodei managementului de caz la nivelul centrelor de protectie de tip rezidential si a serviciilor de tip familial din subordinea DGASPC, prin coordonarea activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala;
 • Urmareste modul in care responsabilii de caz si echipele multidisciplinare din cadrul serviciilor de tip rezidential si familial din subordinea DGASPC colaboreaza la elaborarea planurilor individualizate de protectie(PIP)/programele de interventie specifice(PIS) pentru a verifica daca sunt conforme cu nevoile copilului, pentru urmatoarele domenii de activitate: asistenta sociala, psihoeducationala, medicala;
 • Propune Comisiei pentru Protectia Copilului spre solutionare solicitarile de aviz favorabil inaintate de catre Comisiile pentru Protectia Copilului din alte judete (numai in situatia avizarii masurilor de protectie in cadrul unui serviciu de tip rezidential din subordinea DGASPC);
 • Elaboreaza si participa la implementarea propunerilor de restructurare a sistemului de protectie speciala a copilului in sistem rezidential;
 • Responsabilii de caz din protecte speciala asigura coordonarea activitatilor legate de elaborarea si implementarea tuturor programelor de interventie specifica;
 • Responsabilii de caz din centrele maternale asigura coordonarea activitatilor legate de elaborarea si implementarea programelor personalizate de interventie.