Serviciul Relații Publice, Petiții și sesizări


Date de contact:

Reprezinta legatura dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, beneficiari, institutii, mass media, etc.

Organizare:

 • biroul referentului de relatii publice, situat la parterul sediului DGASPC din strada Condorilor nr.2, respectiv la parterul sediului din strada Marasesti nr.13 (Componenta Adult)
 • biroul Registratura situat la et.2, biroul cu nr.3, in sediul de pe str.Condorilor nr.2, respectiv la parter in sediul de pe str.Marasesti nr.13
 • secretariatul, situat la et.2 in str. Condorilor nr.2, respectiv parter in str.Marasesti nr.13

Serviciul relatii publice, petitii si sesizari indeplineste urmatoarele atributii:

 • coordoneaza activitatea de comunicare intra si inter institutionala pe cele doua segmente: relatii publice si relatii cu publicul;
 • reprezinta conducerea institutiei in relatia cu mass-media si colaboratorii;
 • asigura informarea publica directa a persoanelor si informarea interna a personalului;
 • asigura accesul neingradit al populatiei la informatiile privind dreptul acesteia la protectie si asistenta sociala, precum si la formalitatile si documentatiile care sunt necesare pentru obtinerea acestor drepturi in conditiile impuse de legislatia in vigoare;
 • faciliteaza accesul categoriilor populationale supuse riscului marginalizarii sociale la prestatiile si serviciile oferite de DGASPC direct sau in parteneriat cu alte institutii/ ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurandu-le informatiile necesare referitoare la legislatia in vigoare in domeniul asistentei sociale; ofera consiliere in limita competentelor serviciului.
 • asigura egalitatea la tratament a cetatenilor prin eliminarea oricarei forme de discriminare bazata pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, varsta, sex, etc.
 • permite persoanelor interesate cunoasterea retelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza legislatiei in vigoare.
 • aplica dispozitiile Legii nr.233/2002 pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor precum si ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de inreres public.
 • organizeaza locul special destinat informarii publice si actualizeaza documentele ce fac referire la structura si activitatile desfasurate de catre institutie.
 • organizeaza traseul optim de circulatie a documentelor intre compartimentele functionale ale DGASPC, cu respectarea termenelor de solutionare prevazute de cadrul normativ in vigoare;
 • asigura desfasurarea activitatii de secretariat si registratura generala a institutiei, in conditii optime;
 • organizeaza evenimente mediatice precum conferinte de presa/intalniri cu mass-media/vizite de lucru/etc;
 • colaboreaza cu compartimente de comunicare/presa ale altor structuri ale administratiei publice centrale si locale;
 • anticipeaza, pevine si gestioneaza situatiile de criza ce pot constitui subiecte de presa; in vederea indeplinirii acestor atributii, purtatorul de cuvant al institutiei va fi informat de catre toate structurile componente cu privire la eventualele situatii de criza aparute; acorda asistenta de specialitate in domeniul repartizat.
 • stabileste subiectele zilnice – temele ce urmeaza a fi abordate, atat proactiv cat si reactiv – modalitatea in care acestea vor fi prezentate, obtinerea informatiilor pentru raspuns, elaborarea drepturilor la replica, etc;
 • realizeaza reteaua de parteneri de comunicare;
 • cultiva si mentine relatii bune de colaborare cu mass media;
 • realizeaza analiza semestriala/anuala a aparitiilor in presa si intocmeste anual un raport privind accesul la informatiile de interes public cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 • asigura expedierea corespondentei catre persoanele/institutiile care s-au adresat DGASPC in scris;

sef serviciu,

Ionut Andries

Purator de cuvant,

Marian Vatamanescu