13 iunie 2020- WEBINAR: ACHIZITII PUBLICE – Speakeri ONAC / CNSC

13 iunie 2020- WEBINAR: ACHIZITII PUBLICE – Speakeri ONAC / CNSC

LECTOR: Alin Izvoran (ONAC) / Viorel Parvu (CNSC)

Detalii inscriere: Inscrierea se realizeaza pe baza completarii formularului aferent acestui eveniment.Pentru mai multe detalii, colega noastra ROXANA CONSTANTINESCU- 0735.190.577 va sta la dispozitie (de luni – vineri, intre orele 9.00 – 17.30).

TEMATICA:

 • *Impactul avut de Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei in achizitiile publice/ sectoriale
 • *OUG nr. 23/2020 cu privire la modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice
 • * Noile praguri valorice valabile de la 01.Ianuarie 2020 adoptate prin Regulamentul Delegat (UE) 2019/1828 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare pentru contractele de achizitii publice pentru contractele de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii si pentru concursurile de proiecte
 • * Implicatiile OUG nr.57/2019, Noul cod administrativ in structurile autoritatilor contractante
 • * Aplicabilitatea Strategiei Nationale Anticoruptie prevazuta in HG nr.583/2016
 • * Ordinul ANAP nr.1760 pentru Metodologia de supervizare a sistemului achizitiilor publice/ sectoriale, concesiunilor de lucrari si servicii
 • * Noua viziune adusa prin O.U.G. nr.1017/2019 privind aprobarea structurii, a continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard de atribuire
 • * Ajustarea pretului contractului de achizitie publica/ sectoriala prevazuta de Instructiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2018
 • * Impactul OUG nr. 114/2018 in achizitiile publice/ sectoriale
 • * Modalitatea optima de aplicare a achizitiilor centralizate prevazute in OUG nr 46/2019 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate
 • * Achizitia publica vs. achizitia pe fonduri europene. Definitie si principii. Autoritati/ Entitati contractante;
 • * Intelegerea rolului achizitiilor publice in cadrul autoritatii contractante;
 • * Intelegerea legislatiei in domeniu si a legislatiei conexe, cu modificarile aparute;
 • * Planificarea si alocarea eficienta a resurselor financiare;
 • * Atributiile si rolul responsabililor cu achizitiile (departament, compartiment, persoane desemnate);
 • * Noile tendinte in achizitii – factorii verzi si sociali
 • * CPV sau Necesitate?
 • * Controlul voluntar al ANAP prevazut de OUG nr.98/2017
 • * Impartirea pe loturi, avantaje, justificare si capcane;
 • * Programul Anual al Achizitiilor Publice/ Sectoriale, Programul proiectului si Programul achizitiilor centralizate;
 • * Strategia anuala
 • * Importanta Referatului de necesitati;
 • * Etapele unei proceduri de achizitie: pregatire-publicare-depunere-evaluare-derulare
 • * Cercetarea si Consultarea de piata
 • * Strategia de contractare
 • * Documentatia de atribuire
 • * Modul de determinare al valorii estimate;
 • * Continutul caietului de sarcini;
 • * Acordul-cadru si contractele subsecvente;
 • * HG nr.1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice: gestionarea contractelor de lucrari prin stabilirea conditiilor contractuale care vor guverna contractul.
 • * Clauzele suspensive, cand si cum le utilizam?
 • * Formulare si modele de documente (formulare propunere tehnica/financiara);
 • * Formularul de integritate conform Legii nr. 184/2016;
 • * Stabilirea cerintelor de calificare si a criteriilor de selectie;
 • * Stabilirea criteriului de atribuire;
 • * Noul mod de completare a DUAE in SEAP, corelarea cu informatiile catre ofertanti;
 • * Utilizarea aplicatiei SEAP
 • * Rolul clarificarilor pentru ofertanti/ comisia de evaluare
 • * Riscuri potentiale identificate folosind faza finala electronica;
 • * Conceperea distribuirii rolurilor in echipe pentru elaborarea documentatiei de atribuire si elaborarea/evaluarea ofertelor
 • * Negocierea – noua regina a achizitiilor
 • * Viza CFP, este sau nu obligatorie?
 • * Achizitia directa, cum se interpreteaza exceptiile
 • * Dosarul Achizitiei
 • * Contestatia – termen, cautiune

Pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

Taxa De Instruire – 300 lei / participant, la care se adauga TVA. Include suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)