22-26 IULIE 2020- TEHNICI DE AUDITARE A ACTIVITATII JURIDICE DIN ENTITATILE PUBLICE – MAMAIA – HOTEL RICHMOND

22-26 IULIE 2020- TEHNICI DE AUDITARE A ACTIVITATII JURIDICE DIN ENTITATILE PUBLICE – MAMAIA – HOTEL RICHMOND

TEHNICI DE AUDITARE A ACTIVITATII JURIDICE DIN ENTITATILE PUBLICE

Perioada: 22-26 IULIE 2020
Locatie: HOTEL RICHMOND – MAMAIA
Termen de inscriere: 17 IULIE 2020

LECTOR: MARIUS TOMOIALA – Specialist in control intern , audit si managementul riscului.

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: [email protected] sau [email protected], in limita locurilor disponibile.

Coordonator curs: ROXANA CONSTANTINESCU: 0735.190.577, ELENA MARTES : 0726.355.037

TEMATICA CURSULUI:
1. Prezentarea cadrului normativ incident privind activitatea juridica din cadrul unei entitati publice

2. Examinarea de catre auditorii interni a modului de organizare si functionare a compartimentului juridic din cadrul entitatii:
a. Adecvarea modului de organizare a compartimentului juridic (dimensionare, organizare)
b. Analiza modului de incadrare cu specialisti in domeniul juridic
c. Elaborarea si actualizarea fisei postului. Executarea si altor activitati care nu intra in sfera domeniului juridic
d. Analiza cazurilor de externalizare a activitatii juridice
e. Analiza cadrului metodologic si procedural specific domeniului juridic:
i. Definirea obiectivelor specifice compartimentului juridic si a indicatorilor de monitorizare a performantei
ii. Elaborarea procedurilor operationale specifice domeniului juridic
f. Asigurarea conditiilor de exercitare a activitatii juridice (spatii, consumabile, materiale, IT etc.)
g. Existenta unei evidente (informatizate) in domeniul juridic care sa asigure obtinerea in timp real a informatiilor privind stadiul dosarelor
h. Analiza sintezelor si rapoartelor privind activitatea juridica din punct de vedere al claritatii si conciziei.

3. Analizarea modului de reprezentare a intereselor organizatiei in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
a. Analizeaza exercitarea cailor de atac impotriva solutiilor nefavorabile ale instantelor de judecata si se asigura de conformitatea acestora.
b. Analizeaza dosarele pierdute in instanta pentru a determina daca reglementarile aplicabile au fost utilizate corect si suficient in sustinerea cauzelor.
c. Analizeaza hotararile definitive si evalueaza modul de valorificare a acestora.

4. Analizarea activitatii de asistenta juridica
a. Analizeaza avizul acordat actelor cu caracter juridic sub aspectul conformitatii si legalitatii.
b. Analizeaza avizul acordat documentelor cu implicatii financiare, conform procedurii de executie bugetara.
c. Analizeaza avizul acordat altor documente emise de entitate, cu implicatii juridice sub aspectul adecvarii si oportunitatii.

5. Examineaza activitatea de pastrare si protejare a dosarelor cauzelor
a. Verifica respectarea prevederilor legale privind arhivarea dosarelor sub aspectul eficientei gestionarii acestora.
b. Analizeaza lista difuzarii informatiilor cuprinse in dosarele arhivate, in vederea determinarii accesului neautorizat, pastrarii confidentialitatii si respectarii termenelor, regulilor si procedurilor.

6. Prezentarea unor notiuni de baza din domeniul juridic utilizate in auditul intern al activitatii juridice sau in cadrul altor misiuni de audit intern
a. Tipurile de raspundere in domeniul public (raspunderea disciplinara; raspunderea contraventionala; raspunderea civila; raspunderea penala)
b. Functia publica (recrutarea si incadrarea functionarilor publici, dreptul la cariera si raspunderea functionarilor publici)
c. Delegarea de competente conform dreptului administrativ;
d. Cunostinte privind notiunile de baza ale dreptului comercial, financiar si fiscal, muncii, civil, penal, care sa asigure auditorului o intelegere a mediului juridic, sa ii dezvolte abilitati pentru analiza probleme juridice si pentru lucra cu instrumente si documente juridice;
e. Notiuni de baza ale dreptului administrativ: Notiunea de act administrativ; Regimul juridic al actelor administrative; Trasaturile si clasificarea contractelor administrative; Contenciosul administrativ;

7. Tehnici pentru auditarea activitatii juridice
a. Metodologia specifica de audit;
b. Elaborarea obiectivelor pentru o misiune de audit intern. Exemple de posibile obiective pentru misiune.
c. Realizarea studiului preliminar exemplificat
d. Tehnici pentru elaborarea si completarea corecta a chestionarului de luare la cunostinta. Exemplu de chestionar de luare la cunostinta
e. Metodologia de realizare a analizei riscurilor. Exemplificare.
f. Elaborarea programului unei misiuni de audit intern a domeniului juridic. Exemplu de program de audit.
g. Realizarea interventiei la fata locului. Colectarea probelor de audit. Exemple de teste.
h. Exemple de fise de identificare si analiza a problemei (FIAP) in cadrul unei misiuni de audit intern a activitatii juridice.
i. Elaborarea raportului de audit intern – exemplificare

Studii de caz si exemple

CERTIFICARE: La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC, COD COR 241306, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.