Achizitia de „ Servicii de organizare a campaniei de informare si constientizare pe tema nediscriminarii ”, Cod CPV: 79341400-0- servicii de companii de publicitate (Rev.2) pentru proiectul ”Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati” Cod MySMIS 2014+:126479

Achizitia de „ Servicii de organizare a campaniei de informare si constientizare pe tema nediscriminarii ”, Cod CPV: 79341400-0- servicii de companii de publicitate (Rev.2) pentru proiectul ”Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati” Cod MySMIS 2014+:126479

Documente de atribuire campania de nediscriminare POCU 126479