Acordarea de subventii pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dipozitive asistive si tehnologii de acces – FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Acordarea de subventii pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dipozitive asistive si tehnologii de acces – FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Persoanele cu handicap adulte incadrate in grad de handicap grav, accentuat , mediu si usor pot beneficia de o subventie sub forma de un voucher in valoare maxima de pana la 5000 euro, conform art. 4 din Ordinul nr. 721/481/310/2019 din 1 aprilie 2019 privind aprobarea procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

Pași necesari pentru obținerea tehnologiei asistive
Persoane care pot beneficia de tehnologie asistivă în cadrul proiectului:

 • Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • Persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent;
 • Persoane în vârsta de muncă.

ETAPA 1
CUI MĂ ADRESEZ PRIMA DATĂ?

Persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM cu următoarele documente:

 • carte de identitate;
 • adeverință medicală;
 • ultimul document de studii.

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 • înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă;
 • acordă servicii de informare, consiliere și mediere.

PERSOANA CU DIZABILITĂȚI

 • semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă;
 • participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).

ETAPA 2
CE FAC MAI DEPARTE?

Persoana cu dizabilități se prezintă la DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI unde depune următoarele documente:

 • Cerere pentru acordarea voucherului;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);
 • Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
 • Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie) ;
 • Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.

ETAPA 3
CUM INTRU ÎN POSESIA VOUCHERULUI?

 • DGASPC transmite ANPD centralizatorul cu cererile depuse;
 • ANPD transmite DGASPC voucherele nominale tipărite;

Persoana cu dizabilități

 • ridică voucherul de la DGASPC;
 • prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă;
 • primește produsul din Lista cu produse.

www.anpd.gov.ro

Pe site găsiți:
Cerere acordare voucher
Angajament
Recomandarea medicului specialist privind acordare de tehnologie asistiva
Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare
Prezentare – Cum poti beneficia de voucherele gratuite pentru achiziționarea de tehnologie asistivă

 

FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI