Anunt de finalizare proiect: Centrele rezidențiale publice din județul Bacău au fost dotate cu echipamente și materiale de protecție în vederea limitării crizei sanitare COVID-19

Anunt de finalizare proiect: Centrele rezidențiale publice din județul Bacău au fost dotate cu echipamente și materiale de protecție în vederea limitării crizei sanitare COVID-19

Județul Bacău lider în cadrul parteneriatului cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare – Ministerul Fondurilor Europene, a implementat proiectul „COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău”, cod MySMIS 138730.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și a centrelor sociale rezidențiale publice din subordinea acesteia de a gestiona eficient situația de criză sanitară din județul Bacău, cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
Obiectivele specifice ale proiectului au urmărit:

1. Dotarea a 22 de centre organizate în 55 de servicii sociale rezidentiale pentru categorii vulnerabile aflate în subordinea DGASPC Bacău cu echipamente și materiale de protecție în vederea creșterii capacității acestora de a gestiona criza sanitară cauzată de COVID 19;
2. Asigurarea desfășurării activității de furnizare a serviciilor sociale în condiții de siguranță pentru 1.166 beneficiari și 1.234 persoane angajate din centrele rezidențiale ale DGASPC Bacău (estimate la nivelul lunii iunie 2020).

Realizarea acestor obiective specifice a contribuit la îndeplinirea următoarelor rezultate preconizate:
– 22 centre sociale de tip rezidențial organizate în 55 de servicii pentru categorii vulnerabile aflate în subordinea DGASPC Bacau dotate cu echipamente și materiale de protecție achiziționate;
– 2.400 beneficiari de echipamente și materiale de protecție din cadrul centrelor rezidențiale (1.166 beneficiari ai serviciilor sociale si 1.234 persoane angajate, estimate la nivelul lunii iunie 2020).

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.493.274,49 lei, finanțare nerambursabilă 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat.
Data începerii și data finalizării proiectului: 01.03.2020 – 29.10.2021.

Informaţii suplimentare referitoare la implementarea proiectului: Dana Mihaela Iordănescu – manager proiect, e-mail: mihaela.iordă[email protected], tel. 0742730348.
„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”

Anunt de finalizare proiect: Centrele rezidențiale publice din județul Bacău au fost dotate cu echipamente și materiale de protecție în vederea limitării crizei sanitare COVID-19