Anunt privind ACHIZITIA PUBLICA pentru SERVICII DE TIPARIRE SI LIVRARE in cadrul proiectului CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERII IN SITUATII DE RISC

Ofertele vor fi depuse la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, str. Condorilor nr. 2, mun. Bacau, cod 600302, pana la data de 15.04.2015,ora 9.00.
Ofertele pot fi transmise prin posta, curier, sau depuse personal la adresa achizitorului.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, in calitate de autoritate contractanta, anunta organizarea procedurii de achizitie directa pentru SERVICII DE TIPaRIRE sI LIVRARE, CPV 79823000-9 (brosuri, roll-up-uri, suporturi de curs, ghiduri pentru beneficiari, materiale informative) in cadrul proiectului „Centrul de resurse pentru tinerii in situatii de risc”, finantat in Apelul SINERGII PENTRU VIITOR – Tineri in situatii de risc, din cadrul Programului RO10 – ,,Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE)2009 – 2014.
Valoarea maxima estimata este de 59 637,26 lei fara TVA.
Mai multe informatii privind aceasta achizitie se pot obtine la sediul D.G.A.S.P.C. Bacau, din str. Condorilor nr. 2, mun. Bacau, tel. 0234 585 071, fax 0234 519 042.

Persoane de contact:
Antohi Gicu: tel. 0731 570 527
Buganu Mihai: tel. 0723 345 358