Campania „DACĂ-MI IEI LOCUL, IA-MI ȘI HANDICAPUL!”  reluată de către  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în parteneriat cu  Poliția Locală a Municipiului Bacău

Campania „DACĂ-MI IEI LOCUL, IA-MI ȘI HANDICAPUL!” reluată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în parteneriat cu Poliția Locală a Municipiului Bacău

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în parteneriat cu Poliția Locală a Municipiului Bacău relansează în perioada 02.08.2021 – 13.08.2021 desfăşurarea campaniei ”Dacă-mi iei locul, ia-mi și handicapul!”, ce îşi propune drept scop sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi şi eliberarea locurilor de parcare destinate acestora din cadrul magazinelor cu produse de uz larg.

Această campanie promovează respectarea Legii nr. 488/2006, reactualizată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la nivel național, modificata prin Legea 145 din 22 iulie 2020 care prevede că ,,parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap se sancţionează cu amendă de la 2.000 de lei la 10.000 de lei şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv”

Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor se va face atât de către agenţii de circulaţie cât şi de personalul de control cu atribuţii în acest sens, iar sumele obţinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.

De asemenea, persoanele cu dizabilități vor fi informate cu privire la necesitatea și obligativitatea obținerii cardului-legitimație de parcare eliberat de Poliția Locală a Municipiului Bacău, respectiv de către autoritățile publice locale unde își au domiciliul sau reședința persoanele cu dizabilităţi.

Primele acțiuni derulate în cadrul campaniei desfăşurată în anul 2018 pentru respectarea legislației în vigoare și de încurajare a respectării drepturilor presoanelor cu dizabilități au avut un impact pozitiv și cu rezultate vizibile.

Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău împreună cu reprezentanţii Politiei Locale a Municipiului Bacau vor fi din nou prezenți printre cetățeni, în parcările hipermarket-urilor Kaufland, Lidl, Supeco, Cora, Selgros, Auchan, Profi, etc. și în parcarea centrului comercial Arena Mall.

Se vor împărţi flyere tuturor conducătorilor auto, vor avea loc discuţii cu fiecare cetăţean în parte despre scopul campaniei şi se va prezenta managerilor magazinelor menţionate mai sus Normativul NP 051/2012 privid adaptarea clădirilor civile şi spaţiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilităţi.

Persoanele cu dizabilități fac parte din comunitate! Ei sunt cetățeni cu drepturi depline şi își revendică locul în societate, demn şi egal iar pentru o incluziune socială reală și necondiționată, se impune accesul neîngrădit la locurile de parcare rezervate şi semnalizate pentru persoanele cu dizabilităţi.