Campanie de promovare a diferitelor forme de angajare a grupurilor vulnerabile

Campanie de promovare a diferitelor forme de angajare a grupurilor vulnerabile

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau in parteneriat cu Centrul de Consultanta si Studii Europene Galati si SIDA GROUP SRL Italia, organizeaza in perioada aprilie-mai 2015, in judetul Bacau, Campania de promovarea a diferitelor forme alternative si flexibile de angajare a grupurilor vulnerabile „ALTFLEXJOB-modele alternative si flexibile de angajare”.

Campania este organizata in cadrul proiectului „SUPORT – SUstinerea incluziunii sociale a GruPurilOr VulneRabile in Regiunea Nord-EsT”- Contract nr. POSDRU/116/6.2 /G/123771, proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se deruleaza pe o perioada de 24 luni in intervalul 01.07.2013 – 30.06.2015, avand ca obiectivul general facilitarea accesului la ocupare pentru 210 persoane care apartin grupurilor dezavantajate, in scopul evitarii excluziunii sociale, discriminarii si riscului de saracie.

Activitatile ce vor fi desfasurate in cadrul campaniei pentru promovarea diferitelor forme alternative si flexibile de angajare a grupurilor vulnerabile se adreseaza persoanelor care apartin grupurilor vulnerabile vizate in proiect(tineri peste 18 ani care parasesc sistemul de protectie a copilului, persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati) si angajatorilor din judetul Bacau, cu scopul cunoasterii si punerii in practica a acestora.

in acest scop vor fi organizate sesiuni de lucru in cadrul carora experti ai DGASPC Bacau si ai Partenerului transnational SIDA GROUP S.R.L Italia, vor prezenta informatii cu privire la formele alternative si flexibile de angajare reglementate de legislatia din Romania, precum si experienta europena in domeniu, cu scopul evidentierii avantajelor si rolului acestora in procesul integrarii/reintegrarii pe piata muncii si a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

Totodata, prin aceasta campanie se va urmari si sensibilizarea angajatorilor cu privire la potentialul uman si profesional al persoanelor din grupurile vulnerabile care poate constitui plus valoarea pentru activitatea unei organizatii.

Detalii suplimentare cu privire la modul de derulare a Campaniei, se pot obtine de la Serviciul Relatii Publice, Petitii si Sesizari, telefon: 0372344121; 0372344129 si Serviciul Strategii, Proiecte, Monitorizare, telefon: 0372344121, Persoane de contact: Marian Vatamanescu – purtator de cuvant DGASPC Bacau si Simona Boghiu-Manager de proiect.