Comunicat de presă

Comunicat de presă

Având în vedere articolul apărut în Ziarul de Bacău sub titlul ,,Protecția Copilului Bacău a cumpărat 7 mașini în timp ce angajații au ieșit în stradă” și preluat de celelalte mijloace mass-media (ziare și televiziuni locale și centrale) cu privire la situația achiziționării de autoturisme în valoare de 750.000 de lei, suntem în măsură a vă comunica următoarele:

Programul anual de achiziții publice a fost elaborat încă din luna noiembrie 2019 și aprobat odată cu adoptarea bugetului aferent anului 2020, prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 29/19.02.2020 (cf. Listei de investiții nr. 24158/25.02.2020).
Astfel autoturismele a căror cumpărare a fost aprobată au urmat procedura de achiziție publică, devenind angajament legal în luna august odată cu finalizarea procedurii.

Serviciile oferite de către DGASPC Bacău trebuie să fie conform Standardelor prevăzute de lege, iar toate acestea implică o susținere logistică optimă, atât din punct de vedere calitativ cât și financiar. Astfel autoturismele achiziționate au fost repartizate conform necesităților, după cum urmează:

I.Pentru Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacău
– Autoutilitară (Dacia Dokker Van) necesară pentru transportul echipamentelor de terapie prin mișcare;
– Autoturisme 2 buc – pentru specialiștii Centrului din cadrul Unității mobile de intervenție la domiciliu pentru a furniza servicii de recuperare la domiciliul copiilor cu dizabilități de pe raza întregului județ;

II. Pentru Centrul de Servicii Sociale Alexandra Onești
– Microbuz – necesar pentru transportul beneficiarilor din cele două Case de tip familial “Gabriela” și “Bogdan” la școlile arondate;

III. Pentru Centrul de Îngrijire a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Condorul Bacău
– Microbuz cu rampă pentru cărucioare persoane cu dizabilități deoarece cel existent a fost casat în anul 2019

IV.Pentru Centrul de Îngrijire a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Tg.Ocna
– Autoturism pentru transportul beneficiarilor la unitățile sanitare în functie de nevoile centrului

V.Pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Răchitoasa
– Autoturism pentru transportul beneficiarilor la unitățile sanitare în funcție de nevoile centrului

VI. Pentru Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități “Pietricica” Comănești
– Microbuz – necesar pentru transportul beneficiarilor;

Motivația achiziționării acestora se datorează și faptului că mentenanța mașinilor uzate este mult mai costisitoare, vehiculele neoferind siguranță beneficiarilor din sistemul de protecție cât și participanților la trafic, cu generarea de cheltuieli neeconomice (dată fiind uzura respectivelor vehicule).

Prin urmare, sumele ordonanțate pe capitolele de investiții (așa cum este achiziționarea autoutilitarelor sus-menționate) nu pot fi utilizate decât în scopul în care au fost aprobate și nu pentru plata de salarii, sumele având o destinație legală clar stabilită.

Referitor la neachitarea drepturilor salariale angajaților instituției menționăm următoarele:

– art.49 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale prevede faptul că “Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare”;
– art.44 alin (4) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice “interzice Ordonatorului principal de credite să efectueze si să aprobe virări de credite bugetare neutilizate de la obiectivele de investiții cu excepția proiectelor finanțate din fonduri externe” completat de art.47, alin(4) din aceeași lege, care prevede că “alocațiile pentru cheltuielile de investiții aprobate nu pot fi virate și utilizate pentru alte naturi de cheltuieli”.

Subliniem faptul că Investițiile se regăsesc la Titlul XIII –Cheltuieli de capital – art.71, iar Cheltuielile de personal la Titlul I – art.10, iar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Legea nu permite Ordonatorului principal de credite să aprobe virări de credite între cele două Titluri de cheltuieli.

Prin efortul Consiliului Județean Bacău au fost asigurate sumele necesare achitării drepturilor salariale pentru luna septembrie conform Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 178 / 04.11.2020, iar pentru luna octombrie drepturile salariale au fost acoperite prin redistribuire din cadrul Programului național pentru școli „Laptele și corn” conform Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 195/27.11.2020, urmând ca pentru luna noiembrie să se aprobe o nouă rectificare bugetară.