Comunicat de presa  privind inchiderea proiectului 130549

Comunicat de presa privind inchiderea proiectului 130549

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Incluziune sociala prin servicii sociale în comunitate” Cod MySMIS 2014+: 130549

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a implementat începând cu
data de 07.04.2020, Proiectul ”Incluziune sociala prin servicii sociale în comunitate”,Cod MySMIS 2014+:130549, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul proiectului: Susținerea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a reinstituționlizării persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comanești prin asigurarea serviciilor la nivelul comunității.

Principalele rezultate ale proiectului:
– 29 persoane adulte cu dizabilități beneficiază de asistență și suport în cadrul serviciilor alternative de tip familial;
– 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău;
– Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 29 persoane adulte cu dizabilități prin transferul beneficiarilor în cele 4 locuințe protejate și plasarea la 5 Asistenți Personali Profesioniști;
– Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității: 4 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenti personali profesionisti create, 6 servicii sociale licențiate;
– Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități ca urmare a transferului din sistemul instituționalizat clasic în alternative de tip familial;
– Prevenirea reinstituționalizării pentru 29 persoane adulte cu dizabilități.
– Organizarea a 11evenimente pe tema nediscriminarii

Valoarea totală a proiectului este de 7.888.419,08 lei din care: valoarea cofinanțării UE este de 6.705.156,23 lei, valoarea bugetului național este de 1.025.484,83 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 157.778,02 lei.

Proiectul a fost implementat pentru o perioadă de 42 de luni, în perioada: 07.04.2020- 06.10.2023.

Pentru informații sulimentare privind proiectul, persoana de contact este Popa Ciprian – Manager proiect – telefon 0234585071, E-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DescarcaComunicat de presa privind inchiderea proiectului 130549