Comunicat de presa  privind închiderea proiectului 130550

Comunicat de presa privind închiderea proiectului 130550

Comunicat de presă „Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS 2014+:130550

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a implementat începând cu data de 07.04.2020, Proiectul ”Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități”,Cod MySMIS 2014+:130550, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul proiectului: Susținerea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a reinstituționlizării persoanelor adulte cu dizabilități în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni prin servicii asigurate în comunitate.

Principalele rezultate ale proiectului:
– 29 persoane adulte cu dizabilități eligibile pentru dezinstituționalizare beneficiază de asistență și suport pentru luarea unei decizii în procesul de pregătire pentru dezinstituționalizare și tranziție spre alternative de tip familial;
– 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău;
– Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 29 persoane adulte cu dizabilități prin transferul acestora în 4 locuințe protejate și plasarea la 5 Asistenți Personali Profesioniști;
– Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității: 4 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenti personali profesionisti, 7 servicii sociale licențiate;
– Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități ca urmare a transferului din sistemul instituționalizat clasic în alternative de tip familial;
– Prevenirea reinstituționalizării pentru 29 persoane adulte cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 7.894.215,53 lei din care: valoarea cofinanțării UE este de 6.710.083,23 lei, valoarea bugetului național este de 1.026.147,67 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 157.984.63 lei.

Proiectul a fost implementat pentru o perioadă de 42 de luni, în perioada: 07.04.2020- 06.10.2023.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, persoana de contact este Cojocaru Gina Larisa – Manager proiect – telefon 0731570528, E-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Descarca Comunicat de presa privind închiderea proiectului 130550