Concurs ocupare functii contractuale de executie temporar vacante, pe durata determinata 30.08.2017

Concurs ocupare functii contractuale de executie temporar vacante, pe durata determinata 30.08.2017

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, cu sediul in localitatea Bacau, str. Condorilor, nr, 2, judetul Bacau, potrivit prevederilor HG 1027 / 2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011, organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor functii contractuale de executie temporar vacante, pe durata determinata:

Nr. crt.Denumire postGradatie / treaptaStudiiNr. posturiDurata contractului individual de munca

Serviciul pentru ingrijire de tip rezidential in domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte

1.Inspector de specialitate1ASuperioare1Determinata – 1 an

Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor adulte cu handicap Ungureni

2.Economist1ASuperioare1Determinata – 1 an

Centrul de ingrijire si asistenta a persoanelor cu dizabilitati Comanesti

3.Asistent medicalPostliceale1Determinata – 1 an

Centrul pentru servicii de tip familial

4.Asistent maternal profesionistGenerale / medii2Determinata pe durata valabilitatii atestatului

Informatii

  1. Data limita de inscriere: 22.08.2017, pana la ora 16 inclusiv.
  2. Proba scrisa: in data de 30.08.2017, ora 10.
  3. Proba practica (doar cei care candideaza pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate, economist si asistent medical) in data de 30.08.2017, ora 14.
  4. Interviu: in data de 04.09.2017, ora 10.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul institutiei din strada Condorilor nr.2, la Serviciul Resurse umane, et, II, camera 6, pana la data de: 22.08.2O17, ora 16.00.

Date de contact