Concurs ocupare funcții contractuale de execuție vacante, pe durată nedeterminată

Concurs ocupare funcții contractuale de execuție vacante, pe durată nedeterminată

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Condorilor nr.2, conform Hotărârii Guvernului nr. 286 / 2011 – actualizată, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante, pe durată nedeterminată. Detaliile se regăsesc în fișierele anexate.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul DGASPC Bacău, situat în strada Condorilor nr. 2, la Serviciul Resurse umane, et. II, camera 5, până la data de 21.01.2019, ora 16.00.
Proba scrisă se va desfășura în data de 29.01.2019, ora 10.00 (pentru toate posturile).
Interviul se va desfășura în data de 04.02.2019, ora 09.00 (pentru toate posturile).

Relații suplimentare la sediul DGASPC Bacău, strada Condorilor nr.2, la Serviciul Resurse Umane, et. II, camera 5, telefon 0372.344.131.