Concurs ocupare functii contractuale de executie, vacante pe durata nedeterminata

Concurs ocupare functii contractuale de executie, vacante pe durata nedeterminata

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, cu sediul in localitatea Bacau, strada Condorilor nr. 2, judetul Bacau, potrivit prevederilor Hotararii nr. 286 / 2011, organizeaza concurs in data de 04.12.2018.

Concursul de angajare se va desfasura conform anexelor.

1. Data limita de inscriere: 21.11.2018, pana la ora 12.00 inclusiv.
2. Proba scrisa: in data de 04.12.2018, ora 09.00.
3. Proba practica se va desfasura in data de 10.12.2018, ora 08.00 (numai pentru posturile la care se solicita cursuri / cunostinte operare calculator)

La sustinerea probei practice se vor prezenta numai candidatii care au obtinut cel putin 50 puncte la proba scrisa. In functie de numarul de candidati, daca nu se pot asigura conditiile logistice optime pentru desfasurarea probei practice, modificarea datei sustinerii probei practice se va afisa odata cu rezultatele probei scrise.

4. Interviu: in data de 10.12.2018, incepand cu ora 09.00.

5. Dosarele de participare la concurs se depun la sediul institutiei din strada Condorilor nr. 2, la Serviciul Resurse Umane, et. II, camera 5, pana la data de: 21.11.2018, ora 12.00 inclusiv.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul DGASPC Bacau, strada Condorilor nr. 2, Serviciul Resurse Umane (etajul II, camera 5).

Datele de contact ale persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs: David Silvia si Grosu Gabriela, telefon: 0372.344.131