Concurs ocupare posturi contractuale de execuție temporar vacante, pe durată determinată

Concurs ocupare posturi contractuale de execuție temporar vacante, pe durată determinată

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Condorilor nr.2, conform Hotărârii Guvernului nr. 286 / 2011 – actualizată, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție temporar vacante, pe durată determinată. Detaliile se regăsesc în fișierele anexate.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul DGASPC Bacău, situat în strada Condorilor nr. 2, la Serviciul Resurse umane, et. II, camera 6, până la data de 14.01.2019, ora 16.00.
Proba scrisă se va desfășura în data de 21.01.2019, ora 10.00 (pentru toate posturile).
Interviul se va desfășura în data de 28.01.2019, ora 10.00 (pentru toate posturile).

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 14.01.2019, ora 16.00, la sediul DGASPC Bacău din Bacău, strada Condorilor nr. 2, la Serviciul Resurse Umane, et. II, camera 6.