Conferinta de inchidere a proiectului EGALITATE DE SANSE A GRUPURILOR VULNERABILE PENTRU ACCESUL LA EDUCATIE SI PE PIATA MUNCII

Conferinta de inchidere a proiectului EGALITATE DE SANSE A GRUPURILOR VULNERABILE PENTRU ACCESUL LA EDUCATIE SI PE PIATA MUNCII

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, in calitate de beneficiar, marcheaza joi, 25.06.2015, inchiderea oficiala a Proiectului „EGALITATE DE SANSE A GRUPURILOR VULNERABILE PENTRU ACCESUL LA EDUCATIE SI PE PIATA MUNCII”, contract POSDRU/116/6.2 /G/123771, proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Evenimentul va avea loc in Amfiteatrul Liceului Vasile Alecsandri, str. Vasile Alecsandri nr.37, incepand cu ora 11.00.

Derularea activitatilor proiectului s-a realizat in parteneriat cu Centrul de Consultanta si Studii Europene Galati , SIDA Group SRL Italia, coordonarea fiind asigurata de catre D.G.A.S.P.C. Bacau in calitate de beneficiar, pe o perioada de 24 de luni, in perioada 01.07.2013 – 30.06.2015.

Obiectivul general al proiectului a vizat promovarea si implementarea principiului egalitatii de sanse pentru accesul la educatie si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati, a romilor si a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul de protectie, in regiunea de dezvoltare Nord Est a tarii, in vederea promovarii unei societati inclusive si coezive, contribuind la realizarea obiectivului general al POSDRU.

Bugetul total al proiectului a fost de 2.236.487,20 lei, din care : valoare finantarii acordate de FSE: 2.003.266,31 lei si valoarea finantarii acordate din Bugetul National: 188.491,14 lei.

Grupul tinta vizat a fost format din: 183 persoane cu dizabilitati, 50 persoane de etnie roma, 30 de tineri care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, 10 manageri si 10 persoane angajate in institutii publice/private care furnizeaza servicii sociale.

Principalele activitati realizate in cadrul proiectului au vizat informarea, orientarea, consilierea persoanelor din grupul tinta, furnizarea a 17 serii de cursuri de formare profesionala specifica, acompanierea acestora in vederea facilitarii accesului la piata fortei de munca din judetul Bacau,etc.

Prin realizarea activitatilor proiectului s-au obtinut urmatoarele rezultate:

  • 330 persoane din grupurile vulnerabile au beneficiat de servicii integrate de informare, orientare si consiliere personalizata;
  • 238 persoane din grupurile vulnerabile au participat la programe de formare profesionala specifica (calificare/recalificare) si asistenta personalizata;
  • 231 persoane din grupurile vulnerabile au finalizat cursurile si au obtinut o certificare;

Detalii suplimentare cu privire la modul de derulare al proiectului si al evenimentului de inchidere, se pot obtine de la DGASPC Bacau, Serviciul Strategii, Proiecte si Monitorizare si Serviciul Relatii Publice, Petitii si Sesizari, telefon: 0372344121;