Conferinta de inchidere a proiectului SUPORT – Sustinerea incluziunii sociale a GruPurilOr VulneRabile in Regiunea Nord-EsT

Conferinta de inchidere a proiectului SUPORT – Sustinerea incluziunii sociale a GruPurilOr VulneRabile in Regiunea Nord-EsT

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, in calitate de beneficiar, marcheaza joi, 25.06.2015, inchiderea oficiala a Proiectului SUPORT – SUstinerea incluziunii sociale a GruPurilOr VulneRabile in Regiunea Nord-EsT” , contract POSDRU/116/6.2 /G/123771, proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Conferinta de inchidere va avea loc in Amfiteatrul Liceului Vasile Alecsandri, situat in str. Vasile Alecsandri nr.37, incepand de la ora 13.00.

Proiectul a fost implementat in perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2015 de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau in parteneriat cu Centrul de Consultanta si Studii Europene Galati si SIDA Group SRL Italia.

Obiectivul general al proiectului a vizat facilitarea accesului la ocupare pentru 210 persoane care apartin grupurilor dezavantajate, in scopul evitarii excluziunii sociale , discriminarii si riscului de saracie.

Valoarea totala a proiectului a fost de 1.971.021 lei, din care: valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordate din Fondul Social European:1.765.482,93 lei; valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordate din bugetul national :166.117,65 lei.

Grupul tinta vizat a fost format din: 168 persoane cu dizabilitati, 42 persoane de etnie roma, 28 de tineri care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, 90 de persoane ce lucreaza in cadrul agentiilor publice/private ce furnizeaza servicii sociale si de ocuparea grupurilor vulnerabile, din care 10 manageri .
Principalele activitati ale proiectului au fost, furnizarea unui pachet integrat de servicii de informare, orientare, consiliere, formare profesionala specifica si acompaniere in vedere angajarii, unui numar de 238 persoane apartinand grupurilor vulnerabile, organizarea si derularea unei campanii pentru promovare a voluntariatului organizata dupa modele aplicat in alte tari europene, organizarea si derularea unei campanii pentru sensibilizarea angajatorilor si promovarea diferitelor forme alternative si flexibile de angajare a grupurilor vulnerabile, dezvoltarea competentelor de comunicare, interventie si management organizational a 90 de persoane angajate in servicii sociale publice/private si servicii de ocupare din judetul Bacau.

Prin implementarea proiectului s-au obtinut urmatoarele rezultate:

  • 239 persoane din grupurile vulnerabile implicate in trasee integrate de informare, orientare personalizata, formare profesionala specifica (calificare/recalificare) si asistenta personalizata;
  • 231 persoane din grupurile vulnerabile calificate;
  • dezvoltarea competentelor transversale a 90 de persoane care lucreaza in servicii sociale publice/ private si servicii de ocupare in contextul furnizarii a 3 module de curs : Comunicare, Management organizational, metode si tehnici de lucru
  • crearea unei platforme virtuale facilitand comunicarea si informarea responsabila intre parteneri (website dedicat), in vederea promovarii activitatilor si rezultatelor proiectului si a beneficiilor participarii la programele de calificare (http://www.bacausuport.eu),
  • organizarea si derularea unei campanii pentru promovare a voluntariatului organizata dupa modele aplicat in alte tari europene.
  • organizarea si derularea unei campanii pentru sensibilizarea angajatorilor si promovarea diferitelor forme alternative si flexibile de angajare a grupurilor vulnerabile
  • 17 serii de cursuri cu tematica specifica pentru cele 3 categorii de persoane dezavantajate finalizate cu certificate de calificare;
  • 17 serii de curs de instruire in competente informatice pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile finalizate cu certificate de participare

Detalii suplimentare cu privire la modul de derulare al proiectului si al evenimentului de inchidere, se pot obtine de la DGASPC Bacau, manager de proiect, Simona Boghiu -0731570516 si Serviciul Relatii Publice, Petitii si Sesizari, telefon: 0372344121; 0372344129.