DGASPC Bacău organizează Cursul de calificare in Profesia de Lucrător Social

DGASPC Bacău organizează Cursul de calificare in Profesia de Lucrător Social

Anunt curs calificare lucrator socialPerioada: 01.07.2017 – 18.11.2017

Taxă de participare: 860 lei

Condiţii acces: studii medii (diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului).

In urma absolvirii cursului, participantii obtin un CERTIFICAT DE CALIFICARE IN PROFESIA DE LUCRATOR SOCIAL recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Înscrierea se va face până la data de 28 iunie 2017 la Serviciul resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău.

Dosarul de înscriere trebuie sa contina:

  • formular de înscriere;
  • copie dupa carte de identitate/buletin ;
  • copie dupa certificat de nastere ;
  • copie dupa certificat de casatorie (dacă este cazul);
  • copie dupa diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului ;
  • adeverinta de la medicul de familie ;
  • dosar cu sina.

Persoană de contact : Nedelcu Gheorghe – şef serviciu la Serviciul resurse umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, str. Condorilor, nr.2, Bacau
Tel: 0372344118; 0731570515 (mobil)
www.dgaspcbacau.ro
e-mail: [email protected]