’Daca-mi iei locul ia-mi si handicapul!

’Daca-mi iei locul ia-mi si handicapul!

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau lanseaza campania ’’Daca-mi iei locul ia-mi si handicapul!’’ ce are drept scop eliberarea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, din cadrul magazinelor cu produse de uz larg, cu sprijinul agentilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau.

Prin această campanie, se promovează respectarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la nivel național.

Persoanele cu dizabilități fac parte din comunitate. Sunt cetățeni cu drepturi depline și iși revendica locul in societate, demn si egal.

Avand in vedere Protocolul de Colaborare nr.62614/20.06.2018 incheiat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si Politia Locala a Municipiului Bacau, va aducem la cunostinta noile prevederi ale art. 100 alin. 1), lit. f) din OUG .69/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care reglementeaza: „parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv… cat si aliniatul (4) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. f) se fac de către agenţii de circulaţie sau de către personalul de control cu atribuţii în acest sens. si (5)

Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat. ”

Pentru o incluziune socială reală si neconditionata se impune accesul neingradit la locuri de parcare rezervate si semnalizate pentru persoanele cu dizabilitati.

Campania ’’Daca-mi iei locul ia-mi si handicapul!’’ se adresează șoferilor cu și fără dizabilități, precum și publicului larg. Transmite un mesaj clar de respectare a legislatiei in vigoare cat si de încurajare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități din România.

In scopul campaniei ’’Daca-mi iei locul ia-mi si handicapul!’’ pe care D.G.A.S.P.C.Bacau o va derula pentru inceput in perioada 03.08 – 20.08.2018, avem sprijinul lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bcau, care ne insotesc pe toata perioada desfasurarii campaniei.

Campania se va desfasura in mai multe intervale de timp si constă în distribuirea de flayere, precum și amplasarea de afise cu mesajul campaniei la intarea in magazine, in locuri cu vizibilitate maxima.

Sanctiunile cat si ridicarea autovehiculelor intra conform legislatiei in vigoare in responsabilitatea Politiei Locale a Municipiului Bacau.