DGASPC Bacau anunță finalizarea cursurilor de formare pentru 40 de asistenți personali profesioniști

DGASPC Bacau anunță finalizarea cursurilor de formare pentru 40 de asistenți personali profesioniști

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău anunță finalizarea cursurilor de formare pentru 40 de asistenți personali profesioniști, persoane fizice acreditate, care prin activitatea pe care o vor desfășură la domiciliul propriu, vor asigura îngrijirea și protecția adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia.

Formarea celor 40 de specialiști se încadrează în activitățile celor patru proiecte POCU derulate în prezent de D.G.A.S.P.C. Bacău, ce au ca obiectiv reducerea numărului de persoane vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale din județul Bacău, respectiv, C.R.R.P.H. Comănești și C.R.R.N. Răcăciuni.

Finalizarea cursurilor reprezintă rezultatul unui efort de echipă, fiind întreprinse demersuri pentru autorizarea D.G.A.S.P.C. Bacău ca formator pentru profesia de asistent personal profesionist, selecționarea cursanților, identificarea formatorilor din cadrul instituției și realizarea suporturilor de curs.

Viitorii profesioniști au asimilat noțiuni precum: respectarea condițiilor de siguranță și igienă, elemente de nutriție și alimentație corectă și echilibrată, tehnici de prim ajutor, participarea persoanei cu dizabilități la viața de familie a asistentului personal și la viața comunității, comunicarea cu beneficiarul și rezolvarea conflictelor, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, integrarea beneficiarului în viața socială și pe piața muncii.

Formarea primei serii de asistenți personali profesioniști, reprezintă un succes în ceea ce privește activitatea D.G.A.S.P.C. Bacău și un pas înainte în îngrijirea persoanei cu dizabilități la nivelul județului.