Disponibilitatea DGASPC Bacau pentru prevenirea si combaterea comportamentelor deviante la copii

 

In vederea evitarii unor situatii de risc asupra copiilor, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau incurajeaza sesizarea catre institutia noastra din partea institutiilor de invatamant din judetul Bacau pentru prevenirea si combaterea unor cazuri de abuzuri intre minori.

In conformitate cu Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata in 2014, Art. 5 (2) „raspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltarii copilului revine in primul rand parinţilor, aceştia avand obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi indeplini obligaţiile faţa de copil ţinand seama cu prioritate de interesul superior al acestuia”.
Parinţii (reprezentanţii legali) sunt primii care, observand un comportament schimbat al copiilor, pot solicita sprijinul instituţiilor abilitate (biroul de consiliere al psihologului şcolii, cabinetele de psihologie, DGASPC ş.a.).
In cazul Scolii Gimnaziale „Ion Luca”, specialistii nostri au oferit sprijin prin asigurarea de servicii specializate in vederea prevenirii si combaterii unor astfel de situatii alarmante. Printr-o adresa transmisa in data de 24.02.2015, s-au solicitat informatii despre cele doua abuzuri cu tenta sexuala care au avut loc in incinta şcolii, la interval de o luna de zile.
Prin aceiasi adresa, in conformitate cu prevederile Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicata in 2014, au fost solicitate in regim de urgenţa copiile tuturor documentelor relevante intocmite cu ocazia anchetarii pe plan intern a acestor doua cazuri: declaraţiile reprezentanţilor legali ai copiilor, declaraţia persoanei/persoanelor care au semnalat aceste incidente, informarea consiliului de administraţie şi masurile dispuse, orice alt document relevant pentru situaţia semnalata, impreuna cu concluziile şi propunerile acestora cu privire la cele sesizate.(conform adresei nr. 16433/24.02.2016 transmisa prin poşta şi fax). Fiind importante in instrumentarea acestor cazuri, au fost cerute scolii si caracterizarile psiho-pedagogice ale elevilor implicaţi in aceste evenimente.
De asemenea, in ambele cazuri, avand in vedere gravitatea aspectelor şi acţionand cu celeritate in interesul superior al copilului, a fost solicitata intervenţia Poliţiei Municipiului Bacau, conform competenţelor instituţiei.
La nivelul celor doua instituţii care au ca obiectiv protecţia şi promovarea drepturilor copilului (DGASPC şi DAS Bacau) exista protocoale de colaborare in privinţa prevenirii şi combaterii unor astfel de comportamente, iar ca ultima masura se vor organiza intalniri cu consilierii şi psihologii şcolari pentru o mai stransa colaborare interinstituţionala.
In speranta unei bune colaborari cu toate institutiile de invatamant, cu parinţii copiilor de la şcoala mai sus amintita (cat şi de la alte şcoli din judeţ), DGASPC Bacau face cunoscut faptul ca ofera sprijin de specialitate prin acordarea de servicii de suport in scopul evaluarii şi consilierii psihologice pentru depaşirea unor eventuale traume şi pentru corectarea unui anumit tip de comportament abuziv sau deviant.
Tragem un semnal de alarma prin intermediul presei centrale şi locale catre toţi reprezentanţii legali ai copiilor, catre reprezentanţii şcolilor şi catre toate instituţiile care au ca obiectiv creşterea, educarea, protejarea şi promovarea drepturilor copilului, ca astfel de cazuri sa fie aduse in atenţia instituţiilor abilitate pentru a oferi servicii specializate (in speţa, DGASPC) pentru prevenirea si combaterea unor astfel de comportamente in randul copiilor.