Eveniment: Educația incluzivă a persoanelor cu dizabilități – între realitate și statistici

Eveniment: Educația incluzivă a persoanelor cu dizabilități – între realitate și statistici

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău organizează în data de 14.06.2021, începând cu ora 12.00, la Centrul Cultural „Lira” Moinești, evenimentul cu tema „Educația incluzivă a persoanelor cu dizabilități – între realitate și statistici”.

în cadrul acestui eveniment de tip atelier de lucru vom continua împreună cu persoane cu dizabilități, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice și ai ONG-urilor, discuțiile și dezbaterile inițiate la începutul lunii aprilie anul curent în contextul întâlnirii care a avut ca temă „Accesibilitate și accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități. Legislație, faciliăți, provocări” și ne propunem să punem accentul pe educația incluzivă a persoanelor cu dizabilități – între realitate și statistici”.

Acest eveniment este al cincilea dintr-o serie de 11 evenimente organizate în cadrul Campaniei de informare și conștientizare pe tema nediscriminării, derulată în contextul Proiectului „Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati” Cod MySmis 2014+:126479 cofinanțat din Fondul Social European-ProgramulOperațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Contract de finanțare POCU/462/4/15/126479.

Campania de nediscriminare este gândită ca un instrument care contribuie alături de celelalte activități și intervenții la facilitarea procesului de dezinstituționalizare și integrare în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilități.

Scopul proiectului „Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități” Cod MySmis 2014+:126479 vizează reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul institutionalizat prin asigurarea serviciilor la nivelul comunității. Obiectivele specifice sunt: dezvoltarea de servicii sociale pentru dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate in Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești (3 locuințe protejate, 1 centru de zi, 5 asistenți personali profesioniști, 1 Serviciu de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități) și prevenirea reinstituționalizării persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate din Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, persoana de contact este Margareta Lazăr – manager proiect – telefon 0745655924,e-mail: [email protected]

Comunicat presa