In atenția salariaților

In atenția salariaților

Cu privire la la acordarea unor zile libere pentru părinți in vederea supravegherii copiilor, in situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupune prezenta efectivă a copiilor in unitățile de învățământ și in unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusul SARS-COVID-2, va supunem atenției prevederile Ordinului 1375 / 2020 din 9 Septembrie 2020 ce impune completarea și aprobarea de către angajator a cererii și Declarației pe proprie răspundere prevăzute la ART. 2, alin. 3 din ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 147 / 2020, documente anexate alăturat.

Pentru detalii, consultați documentele atașate.

In atenția salariatilor