Initiere procedura de atribuire având ca obiect achiziţionarea de GAZE NATURALE in perioada  01.01.2022 – 30.04.2022 pentru centrele din subordinea DGASPC Bacau, COD CPV:  09123000-7 – Gaze naturale (Rev.2)

Initiere procedura de atribuire având ca obiect achiziţionarea de GAZE NATURALE in perioada 01.01.2022 – 30.04.2022 pentru centrele din subordinea DGASPC Bacau, COD CPV: 09123000-7 – Gaze naturale (Rev.2)

Prin prezenta, vă înştiinţăm că se iniţiază procedura de atribuire având ca obiect achiziţionarea de GAZE NATURALE in perioada 01.01.2022 – 30.04.2022 pentru centrele din subordinea DGASPC Bacau, COD CPV: 09123000-7 – Gaze naturale (Rev.2), procedura ţinându-se pe piaţa la disponibil BRM, în cadrul ringului GAZE NATURALE.