Întâlnire de lucru cu echipele locale din cele 9 centre comunitare din cadrul Proiectului Asigur

Întâlnire de lucru cu echipele locale din cele 9 centre comunitare din cadrul Proiectului Asigur

Marți, 20.07.2021 a avut loc întâlnirea de lucru cu echipele locale din cele 9 centre comunitare din cadrul Proiectului Asigur.

La întâlnire a participat și domnul Director General Cristian Codreanu care a prezentat echipelor locale proiectele DGASPC Bacău.

În cadrul întâlnirii de lucru, s-a discutat despre rolul acestora în asigurarea dezvoltării serviciilor sociale la nivelul comunităților și importanța implicării acestora în comunitate, în cunoașterea și identificarea grupurilor țintă, eligibile pentru activitățile proiectului.

S-au lamurit aspecte administrative legate de contractele de munca, fișele de post, întocmirea rapoartelor lunare de activitate si s-au stabilit prioritățile pentru luna august.

Proiectul „ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)” beneficiază de un grant în valoare de 2,439.510.45 euro (11.673,057.52 lei) oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Materialul realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului.

Pentru informații oficiale despre Granturile Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro și www.frds.ro.