Invitație privind actualizarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020

Invitație privind actualizarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020

În perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău lucrează la actualizarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2014-2020 și a Planului Operațional pentru implementarea acesteia, proces prin intermediul căruia se urmărește actualizarea documentelor menționate și alinierea la noile standarde și linii de acțiune intervenite în domeniul asistenței sociale în ultima perioadă.

În acest sens, se va avea în vedere organizarea unui proces de consultare a actorilor sociali publici și privați existenți la nivelul județului Bacău, procedura propriu-zisă realizându-se prin parcurgerea a două etape – evaluarea implementării obiectivelor și măsurilor stabilite anterior, respectiv, actualizarea documentului cu noile propuneri.

Procedura de evaluare presupune utilizarea unui pachet de lucru ce include fișe de monitorizare privind stadiul implementării obiectivelor specifice și elaborarea unui raport de evaluare.

Actualizarea se va realiza prin centralizarea și analiza informațiilor colectate prin intermediul formularului cu propuneri pentru actualizarea Strategiei, respectiv, a unei fișe de proiect.

Demersul descris este completat prin organizarea unor sesiuni de consultare la sediul D.G.A.S.P.C. în cadrul cărora vor analizate și dezbătute aspectele importante privind evaluarea și actualizarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2019-2023.

În acest context, D.G.A.S.P.C. Bacău invită autoritățile și instituțiile publice, furnizorii publici și privați de servicii sociale să participe la acest demers prin completarea și transmiterea formularelor postate pe site-ul instituției până la data de 12.11.2018.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați Serviciului Strategii, Proiecte și Monitorizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, șef serviciu Simona Boghiu, tel. 0372 344120, adresă de email [email protected].