Lansare proiect Centrul de resurse pentru tinerii in situatii de risc

Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI,
program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala;

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala
a FRDS si a Granturilor SEE 2009 � 2014

Miercuri, 13 mai 2015, cu incepere de la ora 12,00, in Sala de sedinte a Protopopiatului Bacau,

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau anunta lansarea proiectului Centrul de resurse pentru tinerii in situatii de risc – Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.
Proiectul este implementat in cadrul Apelului „SINERGII PENTRU VIITOR. Tineri in situatii de risc, din cadrul Programului RO10-„Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”.

Obiectivele proiectului sunt:
A) infiintarea unui Centru de resurse pentru tineri in situatii de risc in cadrul DGASPC Bacau, care sa vina in sprijinul unui numar de cel putin 1000 de tineri in perioada de implementare din care 182 de tineri vor constitui grupul tinta principal. Astfel, 140 tineri vor participa la 10 ateliere tematice in vederea integrarii/reintegrarii sociale si vor beneficia totodata de servicii de informare, evaluare, orientare profesionala, promovare, dezvoltare personala, 42 de tineri vor beneficia de cursuri de calificare /recalificare , informare, evaluare, orientare profesionala, promovare, acompaniere, consiliere si sprijin pre- si/sau post-angajare, dezvoltare personala si profesionala; 818 tineri vor fi informati, evaluati, orientati profesional si promovati pe platforma web;

B) Furnizarea unui pachet de servicii sociale integrate, timp de 11 luni, vizand identificarea, evaluarea, informarea, promovarea si dezvoltarea personala a 1000 de tineri aflati in situatie de risc din judetul Bacau;

C) Promovarea si implementarea principiului egalitatii de sanse pentru participare activa a grupului tinta (1000 de tineri in situatie de risc, 70 specialisti/profesionisti/voluntari) la toate aspectele vietii sociale.

Obiectivele proiectului, prin implementarea unor masuri de implicare activa a tinerilor, precum si a furnizorilor de servicii si a comunitatii in general, contribuie la indeplinirea obiectivului general al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 de reducere a disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European.
Proiectul se implementeaza la nivelul judetului Bacau si va acoperi un numar de 35 de comunitati rurale selectate pe baza studiului sociologic privind conditia tinerilor aflati in situatie de risc din judetul Bacau, realizat in cadrul proiectului. La finalul proiectului va functiona un instrument on-line, platforma web de promovare si inregistrare a tinerilor care va oferi acces acestora la oportunitatile de ocupare a fortei de munca la nivel judetean, national si european. Aceasta va oferi angajatorilor informatii edificatoare cu privire la traseul educational, disponibilitate, abilitatile si aptitudinile individuale ale tanarului. Angajatorii vor avea la dispozitie itemi de selectie a caracteristicilor urmarite, astfel incat demersul de cautare a viitorului angajat sa evidentieze coeficientul de compatibilitate intre cerinte si aptitudinile si abilitatile tinerilor.

Valoarea totala a proiectului este de: 920 818,87 lei
Grant SEE 782 696,04 lei
Cofinantare publica 138 122,83 lei

Perioada de implementare: 20.02.2015 – 30.04.2016

Activitatile proiectului:
1.incheierea de parteneriate cu APL-uri, AJOFM, ONG-uri;
2.gestionare platforma web – instrument pentru promovarea cunostintelor, competentelor si aptitudinilor tinerilor;
3.caravane de informare si identificare a grupului tinta in 35 de comunitati din mediul rural;
4.studiu sociologic privind conditia tinerilor in situatii de risc din judetul bacau;
5.organizarea si desfasurarea a 10 ateliere tematice pentru 140 de tineri;
6.organizarea grupurilor de suport pentru tineri in vederea optimizarii si dezvoltarii personale;
7. programe de formare pentru 42 de tineri in vederea imbunatatirii aptitudinilor si competentelor cerute pe piata fortei de munca;
8.consiliere individuala si acompaniere pre si post-angajare;
9.sesiuni de formare pentru specialistii care furnizeaza servicii tinerilor in situatii de risc;
10.tabara tematica pentru tineri (beneficiari si voluntari): 200 tineri din categoria de varsta 16-18 ani, beneficiari ai proiectului si inclusiv 20 de voluntari ( studenti, tineri din comunitate) vor participa la o tabara cu caracter educational.
Beneficiind de informare, promovare, participare la ateliere educationale, cursuri de formare profesionala, grupuri de suport si consiliere individuala, tinerii isi vor imbunatati sansele de acces la piata muncii, isi vor dezvolta deprinderi si abilitati de viata independenta si vor depasi conditia de „tanar invizibil”.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati!
Mihai Buganu, coordonator proiect – 0723.345.358,
Marian Vatamanescu, expert comunicare – 0731.570.528.