EDUC-PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie

EDUC-PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie

Proiect „EDUC-PLUS Formare permanentă și profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecție”, implementat de Asociația CRIPS, în cadrul programului RO 10 „Copii și tineri în situație de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale (CORAI)-componenta COERENT” finanțat de granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

20170824065337
Consolidarea rolului ONG in dezvoltarea de servicii sociale

Consolidarea rolului ONG in dezvoltarea de servicii sociale

Proiect „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale” finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG România în valoare totală de 165.868,22 euro, implementat de Asociația Alternative Sociale în județele Iași și Bacău în parteneriat cu Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Betania, InterCultural Iceland, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

20170824064914