EDUC-PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie

EDUC-PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie

Proiect „EDUC-PLUS Formare permanentă și profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecție”, implementat de Asociația CRIPS, în cadrul programului RO 10 „Copii și tineri în situație de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale (CORAI)-componenta COERENT” finanțat de granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

20170824065337