Centrul de resurse pentru tineri in situatii de risc

Centrul de resurse pentru tineri in situatii de risc

"Centrul de resurse pentru tineri în situaţii de risc", depus în cadrul Programului "SINERGII PENTRU VIITOR"- tineri în situații de risc – RO 10, Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale” – Granturile SEE 2009-2014.

20170824054721