Prelungire termen depunere oferte – Servicii Publicitate – Centrul de resurse pentru tinerii in situatii de risc

Anunt privind prelungirea termenului pentru depunerea ofertelor de ACHIZItIE PUBLICa pentru SERVICII DE PUBLICITATE in cadrul proiectului „CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERII IN SITUAtII DE RISC” (Cod proiect PET017)

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, in calitate de autoritate contractanta, anunta organizarea procedurii de achizitie directa pentru SERVICII DE PUBLICITATE, CPV 79340000-9 (inchiriere sala pentru organizarea a patru evenimente si furnizarea de produse de protocol pentru participanti) in cadrul proiectului „Centrul de resurse pentru tinerii in situatii de risc”, finantat in Apelul SINERGII PENTRU VIITOR – Tineri in situatii de risc, din cadrul Programului RO10 – ,,Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE)2009 � 2014.
Valoarea maxima estimata este de 4 838,72 lei fara TVA.
Mai multe informatii privind aceasta achizitie se pot obtine de la sediul D.G.A.S.P.C. Bacau, din str. Condorilor nr. 2, mun. Bacau, tel. 0234 585 071, fax 0234 519 042;

Persoane de contact:
Antohi Gicu – tel. 0731 570 527
Buganu Mihai – tel. 0723 345 358

Ofertele vor fi depuse la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, str. Condorilor nr. 2, mun. Bacau, cod 600302, pana la data de 17.04.2015,ora 9.00.
Ofertele pot fi transmise prin posta, curier, sau depuse personal la adresa achizitorului.