Prezentare: Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Răchitoasa

Prezentare: Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Răchitoasa

Povestea noastră…

Cine suntem?

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău este o instituţie publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Bacău.

Încă de la înfiinţare, obiectivele DGASPC Bacău au urmărit promovarea protecţiei copilului prin alternative de tip familial, evaluarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial în vederea dezinstituţionalizării, înfiinţarea de noi servicii în vederea prevenirii abandonului şi reducerii instituţionalizării.

Ce facem?

DGASPC Bacău are rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.
Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza judeţului Bacău un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială, universală şi cuprinzătoare.

Ce oferim beneficiarilor serviciilor noastre?

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău este instituția care oferă asistență și sprijin pentru copii, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane aflate în nevoie, abuzate, marginalizate sau cu dizabilități.

Povestea continuă…
#echipaunitadgaspc