Anunt privind  procedura de acordare a subventiilor  pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dipozitive asistive si tehnologii de acces

Anunt privind procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dipozitive asistive si tehnologii de acces

Persoanele cu handicap adulte incadrate in grad de handicap grav, accentuat , mediu si usor pot beneficia de o subventie sub forma de un voucher in valoare maxima de pana la 5000 euro, conform art. 4 din Ordinul nr. 721/481/310/2019 din 1 aprilie 2019 privind aprobarea procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

Prin tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces se înţelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente şi software, utilizate de către sau pentru persoanele cu dizabilităţi pentru:

  • participare;
  • protecţie, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcţiilor sau structurilor corpului şi a unor activităţi;
  • prevenirea deficienţelor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare

Conditii de obtinere a subventiei sub forma de voucher:

Subventia se va acorda sub forma unui voucher tiparit de catre A.N.P.D. si distribuit de catre D.G.A.S.P.C. Bacau.

Voucher-ul se elibereaza la cererea persoanei cu handicap/ a reprezentantului legal/ a reprezentantului ONG-ului al carui membru este persoana cu handicap, care va depune in scris, la sediul D.G.A.S.P.C Bacau, din strada Marasesti nr.13, urmatoarea documentatie:

  • cerere tip;
  • act de identitate;
  • certificatul de incadrare in grad de handicap valabil emis de catre Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
  • recomandare scrisa de la medicul specialist privind tipul de tehnologii si dispositive asistive si tehnologii de acces
  • document din care reiese ca persoana cu dizabilitati beneficiaza de servicii de informare si consiliere profesionala, medierea muncii sau formare profesionala.

Voucherul este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de valabilitate de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeaşi valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu trebuie sa depăşeasca luna decembrie 2023.
Voucherul este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în lista cuprinsă în anexa nr. 1.
Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz si va fi folosit o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului.
Voucherul este utilizat doar la operatorii economici – furnizori/producători de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.
Pentru relatii suplimentare va puteti adresa direct la sediul D.G.A.S.P.C. din str. Marasesti nr. 13, Bacau, prin e-mail [email protected] sau la nr. de telefon 0234.576.970 (camera 7).

Documente anexate