FURNIZARE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI, COD PROIECT MYSMIS 2014+: 126479, POCU/462/4/15/126479

FURNIZARE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI, COD PROIECT MYSMIS 2014+: 126479, POCU/462/4/15/126479

DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului în parteneriat cu UAT Municipiul Moinești

SCOPUL PROIECTULUI: Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor la nivelul comunității.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectiv specific 1:
Dezvoltarea de servicii sociale pentru dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești (3 locuințe protejate, 1 centru de zi, 5 asistenți personali profesioniști, 1 Serviciu de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități).

Obiectiv specific 2:
Prevenirea reinstituționalizării persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate din Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comanești.

REZULTATE
 23 persoane adulte cu dizabilități eligibile pentru dezinstituționalizare beneficiază de asistență și suport pentru luarea unei decizii în procesul de pregătire pentru dezinstituționalizare și tranziție spre alternative de tip familial;
 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău;
 Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 23 persoane adulte cu dizabilități prin transferul beneficiarilor în cele 3 locuințe protejate și plasarea la 5 Asistenți Personali Profesioniști;
 Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității: 3 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenti personali profesionisti create, 5 servicii sociale licențiate;
 Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități ca urmare a transferului din sistemul instituționalizat clasic în alternative de tip familial;
 Prevenirea reinstituționalizării pentru 23 persoane adulte cu dizabilități.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI :

Valoarea totală (lei)Valoarea totală eligibilă(lei)Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE (lei)Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național( lei)Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului(lei)
 

7,889,562.92

 

7,889,562.92

 

6,706,128.51

 

1,025,566.93

 

157,867.48

DATA ÎNCEPERE: 07.04.2020 ;  DATA FINALIZARE: 06.04.2023

Pentru informații sulimentare privind proiectul, persoana de contact este Lazăr Margareta – Manager proiect – telefon 0745655924, E-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din  Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020