O sansa pentru viata in comunitate

O sansa pentru viata in comunitate

1. TITLUL PROIECTULUI: O ȘANSĂ PENTRU VIAȚA ÎN COMUNITATE

2. DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului în parteneriat cu UAT Comuna Sărata

3. SCOPUL PROIECTULUI: Susținerea dezinstitutionalizării persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul CRRPH Ungureni și CRRN Dărmănești concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituționalizării.
Obiectivul general al proiectului va fi atins prin înființarea de servicii sociale respectând un raport de 3 locuințe protejate cu o capacitate de 6 beneficiari fiecare la un centru de zi, astfel încât fiecare beneficiar din locuințele protejate va beneficia de serviciile oferite în centrul de zi. Serviciile sociale sunt rezultatul construirii și dotării a 3 Locuințe Protejate pentru 18 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Ungureni și Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești și, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi. Investițiile vor fi realizate în comuna Sărata, în parteneriat cu UAT comuna Sărata care pune la dispoziție imobilul necesar înființării serviciilor sociale din cadrul centrului de zi și terenul necesar inființării serviciilor sociale de tipul Locuințelor Protejate.
Locuințele protejate vor asigura servicii de cazare în sistem maxim protejat, îngrijire personală, asistență și suport beneficiarilor iar în cadrul centrului de zi vor fi organizate activități diverse în scopul prevenirii instituționalizării și susținerii integrării/reintegrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități prin dobândirea de noi abilități, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii.

4. OBIECTIVE SPECIFICE
Obiectiv specific 1: Infiinţarea a 3 Locuințe protejate pentru 18 persoane adulte cu dizabilități din CRRPH Ungureni și CRRN Dărmănești, în termen de 22 luni de la semnarea contractului de finantare, dar nu mai târziu de data 30.09.2020.
Obiectiv specific 2: Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, în comuna Sărata, județul Bacău în termen de 22 luni de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de data 30.09.2020. Capacitatea centrului de zi este de 40 de locuri.
Obiectiv specific 3. Furnizarea de servicii sociale către 18 beneficiari în cadrul Locuințelor Protejate și maxim 40 de beneficiari pe zi în cadrul Centrului de zi.

5. REZULTATE:
– Creșterea numărului de LP-uri cu 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati, cu o capacitate de 6 locuri fiecare, construite, dotate și conectate la rețeaua de utilități;
– Diminuarea capacității centrelor CRRPH Ungureni și CRRN Ungureni cu 18 persoane;
– Creșterea numărului de centre de zi cu o capacitate de 40 locuri, modernizat, reabilitat, extins și dotat;
– Prevenirea instituționalizării prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate de la nivelul comunității locale;
– 24 persoane angajate;
– 18 persoane cu dizabilități deservite de serviciul LP si 40 de persoane beneficiare zilnic de serviciile Centrului de Zi până la încheierea duratei contractului de finanțare;
– Imbunatatirea calității vieții persoanei cu handicap prin dezinstuționalizarea a 18 persoane.

6. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Perioada de implementare este între data 19.11.2018 și data 30.11.2020.

7. VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE: Valoarea totală a proiectului este de 2.347.952,90 lei din care valoarea finanțării nerambursabile acordată de autoritatea finanțatoare este de 2.001.000,00.