Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități – COD PROIECT MYSMIS 2014+:130550, POCU/462/4/15/130550

Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități – COD PROIECT MYSMIS 2014+:130550, POCU/462/4/15/130550

DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului Bacău

SCOPUL PROIECTULUI: Facilitarea tranziției spre traiul independent și prevenirea reinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihitrică Răcăciuni prin servicii asigurate în comunitate.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  1. Crearea și funcționarea unei rețele de asistenți personali profesioniști și a serviciului de Asistență și Suport care să ofere servicii sociale unui număr de 5 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din CRRN Răcăciuni.

 

  1. Funcționarea serviciilor integrate pentru 24 persoane adulte cu dizabilități în cadrul celor 4 locuințe protejate și a centrului de zi construite prin proiectul Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități finanțat prin POR 2014 – 2020 în comuna Racaciuni, județul Bacău

REZULTATE

  • 29 persoane adulte cu dizabilități eligibile pentru dezinstituționalizare beneficiază de asistență și suport pentru luarea unei decizii în procesul de pregătire pentru dezinstituționalizare și tranziție spre alternative de tip familial;
  • 1 campanie de informare și conștientizare pe tema nediscriminării derulată în comunitățile din județul Bacău;
  • Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat cu 29 persoane adulte cu dizabilități prin transferul acestora în cele 4 locuințe protejate și plasarea la 5 asistenți persoanli profesioniști;
  • Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității: 4 locuințe protejate funcționale, 1 centru de zi funcțional, 1 rețea de 5 asistenti personali profesionisti create, 5 servicii sociale licențiate;
  • Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități ca urmare a transferului din sistemul instituționalizat clasic în alternative de tip familial;
  • Prevenirea reinstituționalizării pentru 29 persoane adulte cu dizabilități.

 VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI :

Valoarea totală (lei)Valoarea totală eligibilă(lei)Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE (lei)Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național(lei)Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului (lei)
7,894,215.537,894,215.536,710,083.231,026,147.67157,984.63

  DATA ÎNCEPERE: 07.04.2020,  DATA FINALIZARE: 06.04.2023

Pentru informații sulimentare privind proiectul, persoana de contact este Simona Bodor- Manager proiect – telefon 0731570516, E-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020